Vuoden Luontokuva 2023 -kilpailu 
- lataa kilpailukuvasi 15.1. - 3.2.2023Vuoden Luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry, nyt 43. kerran. Pohjoismaiden suurimman luontokuvakilpailun tavoitteena on löytää uusia, tuoreita näkökulmia suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kertoa kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto. Arvostelussa kiinnitetään huomiota kuvien sommitteluun ja muotoon, visuaalisuuteen ja ilmaisun luovuuteen.

Vuoden Luontokuva 2023 -kilpailussa on kahdeksan normaalin kuvankäsittelyn sallivaa yksittäiskuvien sarjaa ja yksi vapaamman kuvankäsittelyn salliva yksittäiskuvien sarja (Vapaa ja luova). Jokaisesta sarjasta valitaan yksi sarjavoittaja.

Normaalin kuvankäsittelyn sallivista sarjoista yksi sarjavoittaja palkitaan Vuoden Luontokuva 2023 -pääpalkinnolla. Koska suuren yleisön odotusarvo on, että Vuoden Luontokuva on vain kohtuudella käsitelty ja totuudenmukainen, vapaamman muokkauksen salliva Vapaa ja luova -sarja ei ole pääpalkinnon valinnassa mukana.

Sarjavoittajien lisäksi kilpailussa palkitaan ainakin 27 yksittäiskuvaa vähintään kunniamaininnalla. Kaikki palkitut kuvat (vähintään 36) muodostavat noin vuoden ajan ympäri Suomea kiertävän Vuoden Luontokuvat 2023 -näyttelykokonaisuuden. Kilpailun pääpalkinto on 5.000 euroa. Kilpailussa jaettavien palkintojen ja julkaisupalkkioiden yhteisarvo on yli 30.000 euroa.


SÄÄNNÖT (ladattava PDF)

1. SARJAT
2. KILPAILUN PALKINNOT
3. OSALLISTUMISOIKEUS
4. OSALLISTUMISMAKSUT JA MAKSAMINEN
5. KILPAILUKUVIEN SÄÄTÖ- JA KÄSITTELYMAHDOLLISUUDET
6. KILPAILUTIEDOSTO, SEN KOKO JA NIMEÄMINEN
7. ORIGINAALITIEDOSTO
8. KUVAAJAN VASTUU JA KILPAILURAJOITUKSET
9. KUVIEN TUOMAROINTI
10. JULKISTAMINEN JA JULKAISUKORVAUKSET
11. JÄRJESTÄJÄN VASTUU JA OIKEUDET
12. KILPAILUKUVIEN TOIMITUS
 

1. SARJAT

 • Kilpailussa on kahdeksan avointa sarjaa (sarjat A–G ja I) vähintään 18 vuotta täyttäneille sekä yksi nuorten sarja (H) 7–17-vuotiaille (v. 2005–2015 syntyneet).
 • Kaikkiin sarjoihin voi lähettää 12 kuvaa/sarja, yhteensä kuitenkin enintään 24 kuvaa.
 • Samalla kuvalla tai sen rinnakkaisruudulla voi osallistua vain yhteen sarjaan.

A: Kasvit ja sienet

Sarjaan voi osallistua suomalaisia luonnonvaraisia kasveja ja sieniä yms. tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla. Koriste- ja viljelykasveja ei tulkita luonnonvaraisiksi.

B: Linnut

Sarjaan voi osallistua suomalaisia luonnonvaraisia lintuja tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

C: Maisemat

Sarjaan voi osallistua maisemakuvilla, joissa pääosassa on suomalainen luonto.

D: Nisäkkäät

Sarjaan voi osallistua suomalaisia luonnonvaraisia nisäkkäitä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla. Luonnonvaraisiksi tulkitaan myös ihmisen vaikutuspiirissä olevat/olleet, mutta vapaasti kulkevat, kuten villiminkki tai poro.

E: Muut eläimet

Sarjaan voi osallistua muihin sarjoihin kuulumattomilla suomalaisia luonnonvaraisia eläimiä, kuten hyönteisiä ja muita selkärangattomia, kaloja, sammakkoeläimiä ja matelijoita tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

F: Luonnon yksityiskohdat ja muodot

Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaisen elollisen tai elottoman luonnon yksityiskohtia tai muotoja esittävillä kuvilla.

G: Luonto ja ihminen

Sarjaan voi osallistua luontokuvilla, jotka ilmentävät suomalaisen luonnon ja ihmisen välistä suhdetta tai vuorovaikutusta.

H: Nuoret, v. 2005–2015 syntyneet

Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

I: Vapaa ja luova

Sarjaan voi osallistua mitä tahansa suomalaista luontoaihetta esittävällä kuvalla. Tässä sarjassa on muita sarjoja vapaampi, kuvaajan näkemystä esiin tuova kuvankäsittelymahdollisuus.
 

Kilpailusarjojen kuviin liittyviä rajoituksia

 • Linnut (B) ja Nisäkkäät (D) -sarjaan ei voi osallistua dronekuvilla. Muissakaan sarjoissa eläimet eivät saa dronekuvissa olla keskeisessä roolissa.
 • Luonto- ja ihminen (G) -sarjaa lukuun ottamatta kuvissa esiintyvät luonnonvaraiset eläimet eivät saa olla vangittuja, eikä eläimiä saa ottaa kiinni ja siirtää kuvaustilannetta varten.
 • Muut eläimet (E) -sarjassa on kuitenkin sallittua selkärangattomien pienimuotoinen siirtäminen (ei kuitenkaan purkkiin, akvaarioon, terraarioon tai muuhun liikkumista rajoittavaan tilaan).
 • Kohteen siirtäminen mikroskooppikuvausta varten on sallittua.
 • Kuvaajan on viimeistään originaalitiedostoja pyydettäessä kerrottava mahdollisesta vangitsemisesta G-sarjassa samoin kuin E-sarjassa mahdollisesta siirtämisestä. (Tuomaristo arvioi tapauskohtaisesti asian vaikutuksen kuvaan.)
   

2. KILPAILUN PALKINNOT

 • Pääpalkinto 5.000 euroa.
 • Muut sarjavoittajat á 1.000 euroa.
 • Sarjojen 2. sijat á 500 euroa.
 • Sarjojen 3. sijat á 300 euroa.
 • Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja/erikoispalkintoja.
 • Vuoden Luontokuvat 2023 -näyttelykokonaisuuteen valitut kuvat palkitaan kunniakirjalla (ja julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2023 -kirjassa erillistä korvausta vastaan).
   

3. OSALLISTUMISOIKEUS

 • Kilpailu on avoin kaikille asuinpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta.
 • Kilpailuun voi osallistua vain osallistujan itsensä Suomessa 1.1.2021–31.12.2022 kuvaamilla luontokuvilla.
 • Kilpailijan tulee noudattaa Vuoden Luontokuva 2023 -kilpailun sääntöjä ja sitoutua pitämään kilpailun tulokset salassa viralliseen julkistamiseen saakka.
   

4. OSALLISTUMISMAKSUT JA MAKSAMINEN – VIIMEISTÄÄN 6.2.2023

 • Osallistumismaksu sisältää osallistumisoikeuden kaikkiin kahdeksaan avoimeen sarjaan.
 • Nuorten sarja on maksuton kaikille 2005–2015 syntyneille.
 • Maksa osallistumismaksu viimeistään 6.2.2023 Suomen Luonnonvalokuvaajat
  SLV ry:n kilpailutilille: FI49 5282 0120 1305 03
 • Käytä maksaessasi viitenumeroa, löydät sen lataussivustolta ”Omat tiedot” -sivun ylälaidasta.
 • Jos joudut maksamaan ilman viitettä (esim. et jostain syystä pääse ”Omat tiedot” -sivulle), jätä viitekenttä tyhjäksi mutta kirjoita viestikenttään: VLK 2023/osallistujan nimi ja asuinpaikkakunta.

Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n jäsenet:

 • Jäsenen osallistumismaksu on 27 euroa. Viimeinen maksupäivä on 6.2.2023.
 • Lisäksi yhdistyksen vuoden 2023 jäsenmaksu tulee olla maksettu 6.2.2023 mennessä.
 • 2023 liittyneiden uusien jäsenten jäsenmaksu tulee olla maksettu 1.3.2023 mennessä.
 • Maksa vuoden 2023 jäsenmaksu sen omalla viitenumerolla SLV ry:n jäsenmaksutilille
  FI60 8000 1001 7646 62.

Muut osallistujat

 • Osallistumismaksu on 47 euroa. Viimeinen maksupäivä on 6.2.2023.
 • Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä jäseneksi: www.luontokuva.org              


5. KILPAILUKUVIEN SÄÄTÖ- JA KÄSITTELYMAHDOLLISUUDET

 • Kilpailuun osallistutaan digitaalisilla tiedostoilla, myös diat ja negatiivit vain digitoituina.
 • Kuvaaja vastaa kilpailutiedostojen teknisestä toimivuudesta.
 • Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla originaalista rajattu (pisimmäksi jäävä sivu 1920 pikseliin asti).

Rajoitukset

 • Kuviin ei saa lisätä kehyksiä, vesileimaa, tekstiä, kuvaajan tai kuvan nimeä, logoa tms.
 • Kilpailuun ei voi osallistua (poikkeukset jäljempänä) fotomontaaseilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla, ja kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla.

Kaikissa sarjoissa on sallittua

 • Tiedoston säätäminen mustavalkoiseksi tai sävytoonatuksi (esim. seepia) kilpailukuvaksi.
 • Kuvan kääntäminen (esim. 90 astetta, peilikuvaksi tai ylösalaisin) on sallittua.
 • Kameran yhdeksi tiedostoksi tuottama HDR (dynamiikan laajennus).
 • Terävyysalueen laajennus (focus stacking): samasta kohteesta eri tarkennuksilla otetut kuvat yhdistetään kamerassa tai kuvankäsittelyssä suuremman syväterävyyden aikaansaamiseksi.
 • Kennon pölystä johtuvien jälkien poistaminen.
 • Linssien vasta- tai sivuvalosta johtuvien heijastumien poistaminen kohtuutta käyttäen tummentamalla, vaalentamalla tai väriä muuttamalla, mutta sisältöä ei saa kopioida muualta heijastuksen paikalle (esimerkiksi kloonityökalua käyttäen).
 • Objektiiveista johtuvien linssivääristymien, kuten ns. tynnyrivääristymien, kohtuullinen suoristaminen kuvankäsittelyssä siten, että kuva vastaa paremmin todellisuutta.
 • Sävy- ja valoisuussäädöt, kohinanpoisto, terävöitykset, lievät pehmennykset yms. Nämä säädöt voi tehdä kohtuutta käyttäen myös kuvan osa-alueille, mutta osa-aluesäädöt eivät saa peittää/häivyttää näkymättömiin kuvan yksittäisiä elementtejä.
 • Lopputuloksen tulee I-sarjaa (Vapaa ja luova) lukuun ottamatta kohtuudella ilmentää nähtyä kuvaustilannetta tai sen tunnelmaa kuten kuvaaja tai kamera on sen nähnyt, eikä kuvaa saa muuttaa selkeästi totuuden vastaiseksi (esimerkiksi muuttamalla päivä yöksi, raa’an marjan väri kypsäksi tai sulkimen pysäyttämä liike epäteräväksi).

Sarjoissa C, F ja I sallittua

Maisemat (C), Luonnon yksityiskohdat ja muodot (F), sekä Vapaa ja luova (I) sarjoissa kuvat saavat olla seuraavasti yhdistettyjä, kunhan asia on kuvakohtaisesti mainittu latauksen yhteydessä. Panoraama on sallittu myös Luonto ja ihminen (G) -sarjassa.

 • Panoraama: kuvat liitetään kamerassa tai kuvankäsittelyohjelmassa toisiinsa laajemman jatkuvan kuva-alueen saamiseksi.
 • Dynamiikan laajennus (HDR) on sallittua kameran lisäksi kuvankäsittelyohjelmalla: samasta kohteesta eri valotuksilla otetut kuvat yhdistetään suuremman sävytoistoalueen saamiseksi.
 • Pinoaminen (esim. tähtitaivaskuvissa) on sallittua kameran lisäksi kuvankäsittelyohjelmalla: samalla paikalla samasta kohteesta otetut kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi.
 • Päällekkäisvalotus, joka tehdään kamerassa (ei kuvankäsittelyohjelmassa).

Yhdistelmissä kaikkien kuvien tulee olla otettu 12 tunnin sisällä. Jos yhdistelmäkuvassa on eläimiä, sama eläinyksilö ei saa toistua useampaan kertaan eivätkä muutkaan eläimet saa olla oleellisesti eri lailla kuin olivat yhtä aikaa. (Esimerkiksi sellainen yhdistelmä on kielletty, jossa maiseman toiseen laitaan ensin kuvataan jänis ja sitten kuvakokonaisuuteen yhdistetään toiseen laitaan myöhemmin ilmestynyt toinen jänis tai muu eläin).

I-sarjassa (Vapaa ja luova) sallitaan muita sarjoja vapaampi kuvankäsittely. Kilpailukuvaa saa pelkistää vapaasti esimerkiksi tummentamalla tai vaalentamalla kuvan osa-alueita näkymättömiin, ja osa-alueiden värejä, sävyjä ja terävyyttä/pehmeyttä voi vapaasti säätää. Kuvasta voi poistaa häiritsevän elementin, jos sen voi korvata sitä reunustavalla tai ympäröivällä pinnalla (vrt. kennon roskan poisto kuvasta), mutta muunlaiset kuvankäsittelyssä tehtävät kuvien yhdistelmät eivät ole sallittuja. Jos häiritsevä elementti on kokonaan tai osittain toisen elementin päällä, niin alla olevaa elementtiä ei voi ”luoda ehjäksi” kuvankäsittelyn keinoin.

 

6. KILPAILUTIEDOSTO, SEN KOKO JA NIMEÄMINEN

 • Älä poista kilpailukuvan EXIF-tietoja. (Normaalisti digikameroiden kuvatiedostot sisältävät exif-metadatan. Tietoja tarvitaan originaalitarkastuksessa, ja myös Vuoden Luontokuvat -kirjaan tulee kuvasta seuraavat tiedot: kuvauspäivämäärä ja -aika, kameran tyyppi, linssi tai käytetty polttoväli, suljinnopeus, aukko ja ISO-arvo.)
 • Kilpailukuvan koko: pienennä/tallenna kuva jpg-kuvaksi siten, että sen pisin sivu on tasan 1920 pikseliä (leveys tai korkeus).
 • Kilpailutiedoston saa rajata originaalista vapaasti, mutta valitun kuva-alan pitkän sivun tulee olla originaalissa kilpailutiedoston mukaisella rajauksella vähintään 1920 pikseliä. Ennen lataamista kilpailuun kuvat tulee pienentää/taltioida siten, että kilpailutiedoston pitkä sivu on tasan 1920 pikseliä.
 • Tallenna pienennetty tiedosto mahdollisimman hyvällä jpg-laadulla, kuitenkin enintään 5 megaiseksi. Kaikki normaalit väriprofiilit käyvät (kuten sRGB tai Adobe RGB).
 • Latausohjelma nimeää rekisteröintitietojen ja latauskenttään annettavien tietojen perusteella ladattavan kuvan automaattisesti kilpailutarkoitukseen (tiedostonimeä ei siis tarvitse itse muokata, se voi olla esimerkiksi alkuperäinen img12345.jpg).

Kilpailun järjestäjä vaihtaa ennen tuomarointia kuvaajan nimen vain järjestäjien tiedossa olevaksi koodiksi sekä poistaa kuvan metatiedot, jotta kuvaaja ei ole tuomarointitilanteissa kuvatiedoista tunnistettavissa.
 

7. ORIGINAALITIEDOSTO

Kilpailuun ei lähetetä kilpailukuvien originaalitiedostoja, dioja eikä negatiiveja. Ne pyydetään erikseen kilpailun finalistikuvista ja voidaan pyytää muista painokäyttöön tarvittavista kuvista. Kilpailijan tulee toimittaa kameran tuottama originaali kolmen (3) viikon kuluessa toimituspyynnön lähettämisestä.

 • Originaalitiedostolla tarkoitetaan alkuperäistä kameran tuottamaa muokkaamatonta tiedostoa kuten raw, dng, jpg, CR2, NEF jne. (Huom! tiedosto, joka on käännetty dng-muotoon jostain muusta muodosta muistikortilta kopioitaessa, ei ole sallittu originaali vaan tarvitaan kameran oma tiedosto).
 • Focus-stacking (terävyysalueen laajennus) -yhdistelmissä originaaliksi riittää sarjan ensimmäinen ja viimeinen kuva.
   

8. KUVAAJAN VASTUU JA KILPAILURAJOITUKSET

 • Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa näkyvät tunnistettavissa olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen, jos kuva on otettu muualla kuin julkisella paikalla.
 • Kilpailukuvalla voi vapaasti osallistua kaikkiin ulkomaisiin kilpailuihin tai näyttelyihin.
 • Kilpailukuva voi olla ulkomaisissa kilpailuissa tai näyttelyissä palkittu.
 • Kilpailukuvalla tai sen rinnakkaisruudulla ei saa osallistua samanaikaisesti muihin kotimaisiin valtakunnallisiin kilpailuihin, eikä kuva saa olla niissä aiemmin palkittu (palkintosija tai kunniamaininta). Mutta jos kuvasta ei ole tullut originaalipyyntöä 1.5.2023 mennessä, sillä voi vapaasti osallistua mihin tahansa kilpailuun.
 • Kilpailun järjestäjä voi sulkea ilmeisen vilpin tehneen kilpailijan pois kilpailusta määräajaksi.
   

9. KUVIEN TUOMAROINTI

Kilpailun tuomaristo julkistetaan 30.6.2023 mennessä osoitteessa: www.vuodenluontokuva.fi.

 • Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.
 • Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailijan, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti (esim. laiminlyönyt osallistumismaksun maksamisen ajoissa).
 • Originaalit tarkistaa ensin kilpailun järjestäjän nimeämä toimikunta. Lopullisen päätöksen kuvan hylkäämisestä kilpailusääntöjen vastaisena tekee tuomaristo, joka täten kantaa vastuun sääntöjen noudattamisesta. Toimikunnan sääntöjen vastaiseksi epäilemän kuvan hyväksyminen mukaan kilpailuun edellyttää tuomariston yksimielistä päätöstä.
   

10. JULKISTAMINEN JA JULKAISUKORVAUKSET

 • Kilpailun kaikki tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Vuoden Luontokuva -tilaisuudessa loka-marraskuussa.
 • Kaikki palkitut kuvat julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2023 -kirjassa. Kuvia voidaan käyttää myös kilpailun markkinointiin ja tuloksista tiedottamiseen. Osallistumalla kilpailuun annat tähän suostumuksesi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan kuvien julkaisun yhteydessä.  
 • Lisäksi kirjassa julkaistaan kuvaajan suostumuksella myös muuta parhaimmistoa. Kuvien latausohjelma olettaa kuvaajan suostuvan kuvan julkaisemiseen Vuoden Luontokuvat 2023 -kirjassa, Luontokuva-lehdessä, kilpailun ja festivaalin markkinointiin liittyen somessa yms. Jokaisen kuvan kohdalla voit erikseen vaihtaa oletuksen kielloksi.
 • Kirjassa julkaistavista kuvista kuvaaja saa kaikkia painoksia ja laitoksia koskevana kertakorvauksena yhden Vuoden Luontokuvat 2023 -kirjan/kuva.
 • Palkitsemattomista Luontokuva-lehdessä julkaistuista, Vuoden Luontokuva -kilpailun markkinoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa Suomessa, ulkomailla sekä somessa käytetyistä kuvista maksetaan 40 euron korvaus.
   

11. JÄRJESTÄJÄN VASTUU JA OIKEUDET

Kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kilpailuun toimitettuja tiedostoja huolellisesti, mutta ei vastaa järjestäjän käyttämän kolmannen osapuolen aiheuttamista vaurioista. Järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten.

Palkitut kuvat

 • Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää palkittuja kuvia (vähintään 36) veloituksetta suomalaista luontokuvausta edistävissä tarkoituksissa kuten Vuoden Luontokuvat -näyttelyissä ja niiden markkinoinnissa, Luontokuva-lehdessä ja kuvaesitysohjelmissa sekä Vuoden Luontokuvat -kirjan sekä Vuoden Luontokuva -kilpailun markkinoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa Suomessa, ulkomailla ja somessa.
 • Järjestäjällä on oikeus luovuttaa palkittuja kuvia tai niistä tehtyjä näyttelyitä tai kuvaesitysohjelmia Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n yhteistyökumppaneille tai kilpailun sponsoreille kilpailun esittelyä edistävään tarkoitukseen Suomessa ja ulkomailla.

Palkitsemattomat kuvat

 • Järjestäjä voi käyttää palkitsemattomia kuvia vain kuvaajan suostumuksella. Kuvien latausohjelma olettaa kuvaajan suostuvan kuviensa käyttöön. Jokaisen kuvan kohdalla voit erikseen vaihtaa oletuksen kielloksi. Kaikkia muita kuvia kilpailun järjestäjä saa korvauksetta käyttää Vuoden Luontokuva -multimediaohjelmissa, kilpailuun liittyvissä kuvaesityksissä yhdistyksen (SLV) Talvi-, Kesä- ja Syyspäivillä sekä Vuoden Luontokuva -tapahtumissa.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käsitellä kuvaa esitys- ja ilmaisuyhteyden edellyttämällä tavalla sekä rajata kuva käytetyn formaatin mukaiseksi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan kuvien julkaisun yhteydessä. Kilpailukuvien käyttöä hallinnoi Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n kokonaan omistama Kustannus Oy Luonnonkuvaaja.
 

12. KILPAILUKUVIEN TOIMITUS

 • Kilpailuun voi osallistua vain sähköisesti. Erillistä osallistumislomaketta ei täytetä, vaan tarvittavat tiedot kirjautuvat latauksen yhteydessä.
 • Rekisteröitymällä kilpailuun vahvistat lukeneesi sen säännöt ja vakuutat, että sinulla on sääntöjen edellyttämät oikeudet kuviisi.
 • Kilpailutiedostojen lataaminen mukaan kilpailuun edellyttää, että hyväksyt kilpailun säännöt ja sitoudut noudattamaan niitä.

Lataussivusto: osallistu.vuodenluontokuva.com

Sähköinen lataussivusto avautuu 15.1.2023 ja sulkeutuu perjantaina 3.2.2023 klo 23.59.

Tietokone-käyttöjärjestelmä-selainohjelma -yhdistelmiä ja näiden versioita on lukuisia. Suosittelemme käytettäväksi Firefox-, Chrome- tai Safari -selaimia. Olemme hankkineet palvelimellemme viimeisimmät sertifikaatit sen luotettavuudesta. Silti jotkut virustorjuntaohjelmat saattavat varoittaa sivujen epäluotettavuudesta. Tällöin voit tietokoneesi asetuksista hyväksyä pääsyn lataussivuille.

Lisätiedot: Tiedustelut sähköpostitse vlk@luontokuva.org.

Mikäli säännöt ja tiedotteissa, kirjeissä tai missä tahansa muualla esiintynyt teksti ovat ristiriidassa, niin säännöt ratkaisevat.

Menestystä kilpailuun toivottaen SLV ry:n kilpailutoimikunta!

2023 > Säännöt