Vuoden Luontokuva 2022 säännöt

Säännöt (PDF)
Lataa kilpailukuvasi 15.1.2022 - 2.2.2022

Vuoden Luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry, nyt 42. kerran. Pohjoismaiden suurimman luontokuvakilpailun tavoitteena on löytää uusia, tuoreita näkökulmia suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kertoa kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto. Arvostelussa kiinnitetään huomiota kuvien sommitteluun ja muotoon, visuaalisuuteen ja ilmaisun luovuuteen. 

Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailussa on kahdeksan normaalin kuvankäsittelyn sallivaa yksittäiskuvien sarjaa ja yksi vapaamman kuvankäsittelyn salliva yksittäiskuvien sarja (Vapaa ja luova). Jokaisesta sarjasta valitaan yksi sarjavoittaja.Normaalin kuvankäsittelyn sallivista sarjoista yksi sarjavoittaja palkitaan Vuoden Luontokuva 2022 -pääpalkinnolla. Koska suuren yleisön odotusarvo on, että Vuoden Luontokuva on vain kohtuudella käsitelty ja totuudenmukainen, vapaamman muokkauksen salliva Vapaa ja luova -sarja ei ole pääpalkinnon valinnassa mukana. 

Sarjavoittajien lisäksi kilpailussa palkitaan ainakin 27 yksittäiskuvaa vähintään kunniamaininnalla. Kaikki palkitut kuvat (vähintään 36) muodostavat noin vuoden ajan ympäri Suomea kiertävän Vuoden Luontokuvat 2022 -näyttelykokonaisuuden. Kilpailun pääpalkinto on 10 000 euroa. Kilpailussa jaettavien palkintojen ja julkaisupalkkioiden yhteisarvo on yli 40 000 euroa.
 
Ole tarkkana ”Osallistumismaksut ja maksaminen” -kohdassa! Katso, että maksat oikealle tilille ja käytät oikeaa viitenumeroa. Jäsenet, huomioikaa, että kilpailumaksu ja jäsenmaksu maksetaan eri tileille.
 
1. SARJAT

Kilpailussa on kahdeksan avointa sarjaa (sarjat A–G ja I) vähintään 18 vuotta täyttäneille sekä yksi nuorten sarja (H) 7–17-vuotiaille. Kaikkiin sarjoihin voi lähettää 12 kuvaa/sarja, yhteensä kuitenkin enintään 24 kuvaa.
Samalla kuvalla tai sen rinnakkaisruudulla voi osallistua vain yhteen sarjaan.

A: Kasvit ja sienet
Sarjaan voi osallistua suomalaisia luonnonvaraisia kasveja ja sieniä yms. tai niihin liittyviä aiheita esittävillä
kuvilla. Koriste- ja viljelykasveja ei tulkita luonnonvaraisiksi.

B: Linnut
Sarjaan voi osallistua suomalaisia luonnonvaraisia lintuja tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

C: Maisemat
Sarjaan voi osallistua maisemakuvilla, joissa pääosassa on suomalainen luonto.

D: Nisäkkäät
Sarjaan voi osallistua suomalaisia luonnonvaraisia nisäkkäitä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.
Luonnonvaraisiksi tulkitaan myös ihmisen vaikutuspiirissä olevat/olleet, mutta vapaasti kulkevat, kuten villiminkki tai poro.

E: Muut eläimet
Sarjaan voi osallistua muihin sarjoihin kuulumattomilla suomalaisia luonnonvaraisia eläimiä, kuten hyönteisiä
ja muita selkärangattomia, kaloja, sammakkoeläimiä ja matelijoita tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

F: Luonnon yksityiskohdat ja muodot
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaisen elollisen tai elottoman luonnon yksityiskohtia tai muotoja esittävillä
kuvilla.

G: Luonto ja ihminen
Sarjaan voi osallistua luontokuvilla, jotka ilmentävät suomalaisen luonnon ja ihmisen välistä suhdetta tai
vuorovaikutusta.

H: Nuoret, v. 2004–2014 syntyneet
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

I: Vapaa ja luova
Sarjaan voi osallistua mitä tahansa suomalaista luontoaihetta esittävällä kuvalla. Tässä sarjassa on muita
sarjoja vapaampi, kuvaajan näkemystä esiin tuova kuvankäsittelymahdollisuus.
 
Kilpailusarjojen kuviin liittyviä rajoituksia
 • Linnut (B) ja Nisäkkäät (D) -sarjaan ei voi osallistua dronekuvilla. Muissakaan sarjoissa eläimet eivät saa dronekuvissa olla keskeisessä roolissa.
 • Luonto- ja ihminen (G) -sarjaa lukuun ottamatta kuvissa esiintyvät luonnonvaraiset eläimet eivät saa olla vangittuja, eikä eläimiä saa ottaa kiinni ja siirtää kuvaustilannetta varten.
 • Muut eläimet (E) -sarjassa on kuitenkin sallittua selkärangattomien pienimuotoinen siirtäminen (ei kuitenkaan purkkiin, akvaarioon, terraarioon tai muuhun liikkumista rajoittavaan tilaan).
 • Kohteen siirtäminen mikroskooppikuvausta varten on sallittua.
 • Kuvaajan on viimeistään originaalitiedostoja pyydettäessä kerrottava mahdollisesta vangitsemisesta G-sarjassa samoin kuin E-sarjassa mahdollisesta siirtämisestä (tuomaristo arvioi tapauskohtaisesti asian vaikutuksen kuvaan).
 
2. KILPAILUN PALKINNOT
 • Pääpalkinto 10 000 euroa.
 • Muut sarjavoittajat á 1 000 euroa.
 • Sarjojen 2. sijat á 500 euroa.
 • Sarjojen 3. sijat á 300 euroa.
 • Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja/erikoispalkintoja.
 • Vuoden Luontokuvat 2022 -näyttelykokonaisuuteen valitut kuvat palkitaan kunniakirjalla (ja julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2022 -kirjassa erillistä korvausta vastaan).
   
3. OSALLISTUMISOIKEUS
 • Kilpailu on avoin kaikille asuinpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta.
 • Kilpailuun voi osallistua vain osallistujan itsensä Suomessa 1.1.2020–31.12.2021 kuvaamilla luontokuvilla.
 • Kilpailijan tulee noudattaa Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailun sääntöjä ja sitoutua pitämään kilpailun tulokset salassa viralliseen julkistamiseen saakka.
   
4. OSALLISTUMISMAKSUT JA MAKSAMINEN VIIMEISTÄÄN 4.2.2022

Osallistumismaksu sisältää osallistumisoikeuden kaikkiin kahdeksaan avoimeen sarjaan.
Nuorten sarja on maksuton kaikille 2004–2014 syntyneille. Maksa osallistumismaksu viimeistään 4.2.2022 Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n kilpailutilille: FI49 5282 0120 1305 03.
 • Käytä viitenumerona rekisteröitymisen yhteydessä saamaasi viitekoodia. Se löytyy sivun ”Omat tiedot” ylälaidasta.
 • Jos joudut maksamaan ilman viitekoodia (esim. et jostain syystä pääse ”Omat tiedot” -sivulle), jätä viitekenttä tyhjäksi mutta kirjoita viestikenttään: VLK 2022/osallistujan nimi ja asuinpaikkakunta.

Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n jäsenet:

 • Jäsenen osallistumismaksu on 25 euroa. Viimeinen maksupäivä on 4.2.2022. 
 • Lisäksi yhdistyksen vuoden 2022 jäsenmaksu tulee olla maksettu 4.2.2022 mennessä. Vuonna 2022 liittyneiden uusien jäsenten jäsenmaksu tulee olla maksettu 1.3.2022 mennessä.
 • SLV:n jäsen: Jäsenmaksu suositellaan maksettavaksi heti (sähköposti marras- joulukuussa). Maksa vuoden 2022 jäsenmaksu sen omalla viitenumerolla jäsenmaksutilille (joka on eri kuin kilpailutilitili) FI60 8000 1001 7646 62.

Muut osallistujat

 • Osallistumismaksu on 45 euroa.
 • Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä jäseneksi: www.luontokuva.org
   

5. KILPAILUKUVIEN SÄÄTÖ- JA KÄSITTELYMAHDOLLISUUDET

 • Kilpailuun osallistutaan digitaalisilla tiedostoilla, myös diat ja negatiivit vain digitoituina.
 • Kuvaaja vastaa kilpailutiedostojen teknisestä toimivuudesta.
 • Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla originaalista rajattu (pisimmäksi jäävä sivu 1920 pikseliin asti).

Rajoitukset

 • Kuviin ei saa lisätä kehyksiä, vesileimaa, tekstiä, kuvaajan tai kuvan nimeä, logoa tms.
 • Kilpailuun ei voi osallistua (poikkeukset jäljempänä) fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla, ja kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla.

Kaikissa sarjoissa on sallittua

 • Tiedoston säätäminen mustavalkoiseksi tai sävytoonatuksi (esim. seepia) kilpailukuvaksi. 
 • Kuvan kääntäminen (esim. 90 °, peilikuvaksi tai ylösalaisin) on sallittua. 
 • Kameran yhdeksi tiedostoksi tuottama HDR (dynamiikan laajennus).
 • Terävyysalueen laajennus (focus stacking): samasta kohteesta eri tarkennuksilla otetut kuvat
  yhdistetään kamerassa tai kuvankäsittelyssä suuremman syväterävyyden aikaansaamiseksi.
 • Kennon pölystä johtuvien jälkien poistaminen.
 • Linssien vasta- tai sivuvalosta johtuvien heijastumien poistaminen kohtuutta käyttäen tummentamalla, vaalentamalla tai väriä muuttamalla, mutta sisältöä ei saa kopioida muualta
  heijastuksen paikalle (esimerkiksi kloonityökalua käyttäen).
 • Objektiiveista johtuvien linssivääristymien, kuten ns. tynnyrivääristymien, kohtuullinen suoristaminen kuvankäsittelyssä siten, että kuva vastaa paremmin todellisuutta. 
 • Sävy- ja valoisuussäädöt, kohinanpoisto, terävöitykset, lievät pehmennykset yms. Nämä säädöt
  voi tehdä kohtuutta käyttäen myös kuvan osa-alueille, mutta osa-aluesäädöt eivät saa
  peittää/häivyttää näkymättömiin kuvan yksittäisiä elementtejä.
 • Lopputuloksen tulee I-sarjaa (Vapaa ja luova) lukuun ottamatta kohtuudella ilmentää nähtyä
  kuvaustilannetta tai sen tunnelmaa kuten kuvaaja tai kamera on sen nähnyt,
  eikä kuvaa saa muuttaa selkeästi totuuden vastaiseksi (esimerkiksi muuttamalla päivä yöksi,
  raa’an marjan väri kypsäksi tai sulkimen pysäyttämä liike epäteräväksi).

Sarjoissa C, F ja I sallittua

Maisemat (C), Luonnon yksityiskohdat ja muodot (F), sekä Vapaa ja luova (I) sarjoissa kuvat saavat olla
seuraavasti yhdistettyjä, kunhan asia on kuvakohtaisesti mainittu latauksen yhteydessä. Panoraama
on sallittu myös Luonto ja Ihminen (G) -sarjassa.

 • Panoraama: kuvat liitetään kamerassa tai kuvankäsittelyohjelmassa toisiinsa laajemman jatkuvan kuva-alueen saamiseksi.
 • Dynamiikan laajennus (HDR) on sallittua kameran lisäksi kuvankäsittelyohjelmalla: samasta kohteesta eri valotuksilla otetut kuvat yhdistetään suuremman sävytoistoalueen saamiseksi.
 • Pinoaminen (esim. tähtitaivaskuvissa) on sallittua kameran lisäksi kuvankäsittelyohjelmalla: samalla paikalla samasta kohteesta otetut kuvat yhdistetään yhdeksi kuvaksi. 
 • Päällekkäisvalotus, joka tehdään kamerassa (ei kuvankäsittelyohjelmassa).

Yhdistelmissä kaikkien kuvien tulee olla otettu 12 tunnin sisällä. Jos yhdistelmäkuvassa on eläimiä, sama
eläinyksilö ei saa toistua useampaan kertaan eivätkä muutkaan eläimet saa olla oleellisesti eri lailla kuin
olivat yhtä aikaa. (Esimerkiksi sellainen yhdistelmä on kielletty, jossa maiseman toiseen laitaan ensin kuvataan jänis ja sitten kuvakokonaisuuteen yhdistetään toiseen laitaan myöhemmin ilmestynyt toinen jänis tai muu eläin).

I-sarjassa (Vapaa ja luova) sallitaan muita sarjoja vapaampi kuvankäsittely. Kilpailukuvaa saa pelkistää vapaasti esimerkiksi tummentamalla tai vaalentamalla kuvan osa-alueita näkymättömiin, ja osa-alueiden värejä, sävyjä ja terävyyttä/pehmeyttä voi vapaasti säätää. Kuvasta voi poistaa häiritsevän elementin, jos sen
voi korvata sitä reunustavalla tai ympäröivällä pinnalla (vrt. kennon roskan poisto kuvasta), mutta muunlaiset
kuvankäsittelyssä tehtävät kuvien yhdistelmät eivät ole sallittuja. Jos häiritsevä elementti on kokonaan tai osittain toisen elementin päällä, niin alla olevaa elementtiä ei voi ”luoda ehjäksi” kuvankäsittelyn keinoin.
 

6. KILPAILUTIEDOSTO, SEN KOKO JA NIMEÄMINEN

 • Älä poista kilpailukuvan EXIF-tietoja. (Normaalisti digikameroiden kuvatiedostot sisältävät exif-metadatan. Tarvitsemme tietoja originaalitarkastuksessa, ja myös Vuoden Luontokuvat -kirjaan tulee kuvasta seuraavat tiedot: kuvauspäivämäärä ja -aika, kameran tyyppi, linssi tai käytetty polttoväli, suljinnopeus, aukko ja ISO-arvo.) 
 • Kilpailukuvan koko: pienennä/tallenna kuva jpg-kuvaksi siten, että sen pisin sivu on tasan 1920 pikseliä (leveys tai korkeus).
 • Kilpailutiedoston saa rajata originaalista vapaasti, mutta valitun kuva-alan pitkän sivun tulee olla originaalissa kilpailutiedoston mukaisella rajauksella originaalissa vähintään 1920 pikseliä (jolloin kuva riittää mm. painotarkoituksiin ilman suurentamista/interpolointia). Ennen lataamista kilpailuun kuvat tulee pienentää/taltioida siten, että kilpailutiedoston pitkä sivu on tasan 1920 pikseliä.
 • Tallenna pienennetty tiedosto mahdollisimman hyvällä jpg-laadulla, kuitenkin enintään 5 megaiseksi. Kaikki normaalit väriprofiilit käyvät (kuten sRGB tai Adobe RGB).
 • Latausohjelma nimeää rekisteröintitietojen ja latauskenttään annettavien tietojen perusteella
  ladattavan kuvan automaattisesti kilpailutarkoitukseen (tiedostonimeä ei siis tarvitse itse
  muokata, se voi olla esimerkiksi alkuperäinen img12345.jpg). 

  Kilpailun järjestäjä vaihtaa ennen tuomarointia kuvaajan nimen vain järjestäjien tiedossa olevaksi koodiksi sekä poistaa kuvan metatiedot, jotta kuvaaja ei ole tuomarointitilanteissa kuvatiedoista tunnistettavissa.
   

7. ORIGINAALITIEDOSTO

Kilpailuun ei lähetetä kilpailukuvien originaalitiedostoja, dioja eikä negatiiveja. Ne pyydetään erikseen kilpailun
finalistikuvista ja voidaan pyytää muista painokäyttöön tarvittavista kuvista. Kilpailijan tulee toimittaa
kameran tuottama originaali kolmen (3) viikon kuluessa toimituspyynnön lähettämisestä.

 • Originaalitiedostolla tarkoitetaan alkuperäistä kameran tuottamaa muokkaamatonta tiedostoa kuten raw, dng, jpg, CR2, NEF jne. (Esimerkiksi sellainen tiedosto, joka on käännetty dng-muotoon jostain muusta muodosta muistikortilta kopioitaessa, ei ole sallittu originaali vaan tarvitaan kameran oma tiedosto). 
 • Focus-stacking (terävyysalueen laajennus) -yhdistelmissä originaaliksi riittää sarjan ensimmäinen ja viimeinen kuva.
   

8. KUVAAJAN VASTUU JA KILPAILURAJOITUKSET

 • Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa näkyvät tunnistettavissa olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen, jos kuva on otettu muualla kuin julkisella paikalla.
 • Kilpailukuvat ja samassa kuvaustilanteessa syntyneet vastaavat kuvat eivät saa olla aikaisemmin muissa koti- tai ulkomaisissa valokuvakilpailuissa tai -näyttelyissä palkittuja (palkintosija tai kunniamaininta) lukuun ottamatta kerhojen/yhteisöjen pienimuotoisia sisäisiä kilpailuja, jotka on pidetty ennen Vuoden Luontokuva -kilpailun viimeistä jättöpäivää (2.2.2022).
 • Kilpailukuvilla ja samassa kuvaustilanteessa syntyneillä vastaavilla kuvilla ei saa samanaikaisesti osallistua muihin suomalaisiin tai kansainvälisiin kilpailuihin tai sellaisiin näyttelyihin, joissa jaetaan palkintoja (palkintosija tai kunniamaininta) ja joiden tulokset julkaistaan ennen Vuoden Luontokuva 2022 -kilpailun tuloksia. Poikkeuksena ovat sellaiset ulkomaiset kansainväliset kilpailut ja näyttelyt, joiden tulokset on ilmoitettu julkaistavan vasta 1.9.2022 jälkeen.
 • Kilpailun järjestäjä voi sulkea ilmeisen vilpin tehneen kilpailijan pois kilpailusta määräajaksi.
   

9. KUVIEN TUOMAROINTI

Kilpailun tuomaristo julkistetaan 31.8.2022 mennessä osoitteessa: www.vuodenluontokuva.fi.

 • Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.  
 • Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailijan, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti (esim. laiminlyönyt osallistumismaksun maksamisen ajoissa). 
 • Originaalit tarkistaa ensin kilpailun järjestäjän nimeämä toimikunta. Lopullisen päätöksen kuvan hylkäämisestä kilpailusääntöjen vastaisena tekee tuomaristo, joka täten kantaa vastuun sääntöjen noudattamisesta. Toimikunnan sääntöjen vastaiseksi epäilemän kuvan hyväksyminen kilpailuun mukaan edellyttää tuomariston yksimielistä päätöstä
   

10. JULKISTAMINEN JA JULKAISUKORVAUKSET

Kilpailun kaikki tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan Vuoden Luontokuva -tilaisuudessa lokakuussa.
Kaikki palkitut kuvat julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2022 -kirjassa. Kuvia voidaan käyttää myös kilpailun
markkinointiin ja tuloksista tiedottamiseen. Osallistumalla kilpailuun annat tähän suostumuksesi.

 • Lisäksi kirjassa julkaistaan kuvaajan suostumuksella  myös muuta parhaimmistoa. Kuvien latausohjelma olettaa kuvaajan suostuvan kuvan julkaisemiseen kirjassa, kalenterissa, Luontokuva-lehdessä, kilpailun ja festivaalin markkinointiin liittyen somessa yms. Jokaisen kuvan kohdalla voit erikseen vaihtaa oletuksen kielloksi.
 • Kirjassa julkaistavista kuvista maksetaan kuvaajalle kaikkia painoksia ja laitoksia koskeva kertakorvaus (kansi 100 euroa, palkitut kuvat 80 euroa/kuva, muut kuvat 60 euroa/kuva). Lisäksi
  jokainen kilpailussa palkittu kuvaaja saa yhden Vuoden Luontokuvat 2022 -kirjan.
 • Kilpailukuvia voidaan julkaista kuvaajan suostumuksella mahdollisessa Luontokuvat 2023 -kalenterissa (korvaus 80 euroa/kuva + kalenteri).
   

11. JÄRJESTÄJÄN VASTUU JA OIKEUDET

Kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kilpailuun toimitettuja tiedostoja huolellisesti, mutta ei vastaa
järjestäjän käyttämän kolmannen osapuolen aiheuttamista vaurioista. Järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat
kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten.

Palkitut kuvat

 • Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää palkittuja kuvia (vähintään 36) veloituksetta suomalaista luontokuvausta edistävissä tarkoituksissa kuten Vuoden Luontokuvat -näyttelyissä ja niiden markkinoinnissa, Luontokuva-lehdessä ja kuvaesitysohjelmissa sekä Vuoden Luontokuvat-kirjan sekä Vuoden Luontokuva -kilpailun markkinoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa Suomessa, ulkomailla ja somessa. 
 • Järjestäjällä on oikeus luovuttaa palkittuja kuvia tai niistä tehtyjä näyttelyitä tai kuvaesitysohjelmia Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n yhteistyökumppaneille tai kilpailun sponsoreille kilpailun esittelyä edistävään tarkoitukseen Suomessa ja ulkomailla.

Palkitsemattomat kuvat

 • Järjestäjä voi käyttää palkitsemattomia kuvia vain kuvaajan suostumuksella. Kuvien latausohjelma olettaa kuvaajan suostuvan kuviensa käyttöön. Jokaisen kuvan kohdalla voit erikseen vaihtaa oletuksen kielloksi. Kaikkia muita kuvia kilpailun järjestäjä saa korvauksetta käyttää Vuoden Luontokuva -multimediaohjelmissa, kilpailuun liittyvissä kuvaesityksissä yhdistyksen (SLV) Talvi-, Kesä- ja Syyspäivillä sekä Vuoden Luontokuva -tapahtumissa.
 • Luontokuva-lehdessä julkaistuista, Vuoden Luontokuva -kilpailun markkinoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa Suomessa, ulkomailla sekä somessa käytetyistä palkitsemattomista kuvista maksetaan 40 euron korvaus. 
 • Kilpailun järjestäjällä on oikeus käsitellä kuvaa esitys- ja ilmaisuyhteyden edellyttämällä tavalla sekä rajata kuva käytetyn formaatin mukaiseksi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan käytön yhteydessä. Kilpailukuvien käyttöä hallinnoi Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n kokonaan omistama Kustannus Oy Luonnonkuvaaja.
   

12. KILPAILUKUVIEN TOIMITUS

Kilpailuun voi osallistua vain sähköisesti. Erillistä osallistumislomaketta ei täytetä, vaan tarvittavat tiedot kirjautuvat latauksen yhteydessä.

 • Kilpailutiedostojen latauksen yhteydessä kuvaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.
 • Rekisteröitymällä kilpailuun vahvistat lukeneesi säännöt ja vakuutat, että sinulla on sääntöjen edellyttämät oikeudet kuviisi.

Lataussivusto: www.vuodenluontokuva.fi/lataus  (kilpailu päättyi 2.2)

 • Sähköinen lataussivusto sulkeutuu keskiviikkona 2.2.2022 klo 23.59.

Tietokone-käyttöjärjestelmä-selainohjelma -yhdistelmiä ja näiden versioita on lukuisia. Suosittelemme
käytettäväksi Firefox-, Chrome- tai Safari -selaimia. Olemme hankkineet palvelimellemme
viimeisimmät sertifikaatit sen luotettavuudesta. Silti jotkut virustorjuntaohjelmat saattavat varoittaa
sivujen epäluotettavuudesta. Tällöin voit asetuksissa hyväksyä pääsyn lataussivuille.


Lisätiedot

Lähetä tiedustelut sähköpostitse: vlk@luontokuva.org
Mikäli säännöt ja tiedotteissa, kirjeissä tai missä tahansa muualla esiintynyt teksti ovat ristiriidassa,
niin säännöt ratkaisevat.


Menestystä kilpailuun toivottaen,
SLV:n kilpailutoimikunta

 

2022 > Säännöt