Finlandia - Vuoden Luontokuva 2006 -kilpailu

 

SÄÄNNÖT

26. Vuoden Luontokuvat -kilpailu
Kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat ry (SLV ry). Pohjoismaiden suurimmassa luontokuvakilpailussa on kahdeksan sarjaa, joista kustakin valitaan yksi sarjavoittaja. Sarjavoittajista yksi saa Vuoden Luontokuva 2006 –palkinnon.

Kilpailussa valitaan lisäksi 22 valokuvaa kunniamaininnalla. Kunniamainintoja jaetaan kuudessa sarjassa 3 kpl ja kahdessa sarjassa 2 kpl. Yhteensä 30 palkittua ja kunniamaininnan saanutta kuvaa kiertävät seuraavan vuoden ajan ympäri Suomea Vuoden Luontokuvat 2006 –valokuvanäyttelynä.


Kahdeksan sarjaa

A: Kasvit
Kasvimaailman parhaat. Sarjaan voi osallistua kasveja ja sieniä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

B: Linnut
Lintumaailman parhaat. Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia lintuja tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

C: Maisemat
Suomalaisen maiseman koko kirjo.

D: Nisäkkäät
Nisäkäsmaailman parhaat. Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia nisäkkäitä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

E: Muut eläimet
Sarjaan voi osallistua vain muita eläimiä kuin lintuja tai nisäkkäistä esittävillä kuvilla. Hyönteiset ja muut selkärangattomat, kalat, sammakkoeläimet, matelijat… ja niihin liittyviä aiheita esittävät kuvat.

F: Sommittelu ja muoto
Sarjaan voi osallistua mitä tahansa suomalaista luontoaihetta esittävällä kuvalla, jossa on kiinnostava sommittelu tai muoto.

G: Ihminen ja Luonto
Sarjaan voi osallistua kuvilla, jotka ilmentävät ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

H: Nuorten sarja
Sarjaan voi osallistua kaikki vuonna 1990 tai myöhemmin syntyneet. Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

Jokaiseen sarjaan voi osallistua yhdellä tai enintään kolmella kuvalla. Samaan sarjaan voi osallistua sekä tiedostoilla, että dioilla, mutta kuvia voi olla yhteensä enintään kolme per sarja. Samalla kuvalla voi osallistua vain yhteen sarjaan. Kilpailuun voi osallistua vain Suomessa kuvatuilla kuvilla.

Palkinnot

Kilpailussa valokuvaajille on jaossa yhteensä yli 20 000 € rahapalkintoina ja palkkioina.

Vuoden Luontokuva 2006 -kilpailun pääpalkinto on 5 000 € verovapaana.

Kilpailun muut sarjavoittajat palkitaan 750 € verovapaalla rahapalkinnolla.

Vuoden Luontokuvat 2006 –näyttelyyn valitut kuvat palkitaan Kunniakirjalla.

Verovapaiden rahapalkintojen yhteisarvo on 10 750 €.

Kaikki voittaneet ja kunniamaininnan saaneet kuvat julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2006 –kuvateoksessa. Lisäksi kirjassa julkaistaan myös muuta kilpailun parhaimmistoa sekä voittajan esittely. Kirjassa julkaistavista kuvista maksetaan 100 € kuvapalkkio / kuva.

Kirjassa julkaistavista kuvista kuvaajille maksettavat palkkiot ovat yhteensä yli 10 000 €.

Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 10 kirjapalkintoa. Palkinnoista 5 arvotaan nuorten sarjaan osallistuneiden kesken.


Yleisön suosikkikuva

Jokaisen sarjan voittajakuva esitellään yhteistyössä Nelosen kanssa televisiossa ja yleisön suosikkikuvasta järjestetään äänestys internetissä. Eniten ääniä saanut kuva palkitaan 500 €:n verovapaalla rahapalkinnolla. Äänestäjien kesken arvotaan 10 kirjapalkintoa.


Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille, asuinpaikasta ja kansallisuudesta riippumatta. Osallstumisen ehtona on, että kilpailija on maksanut osallistumismaksun ja noudattaa kilpailun sääntöjä. Nuorten sarjaan voivat osallistua kaikki vuonna 1990 tai myöhemmin syntyneet henkilöt.

Ulkomailla asuvien tulee huomioida mahdollisissa palautuspostimaksuissa oikea postimaksuluokka. Lisätiedot postimaksuista: www.posti.fi.


Kilpailukalenteri

Kilpailuun voi osallistua vain Suomessa 1.1.2004 – 15.2.2006 otetuilla luontokuvilla.

Kuvien viimeinen postituspäivä on 15.2..2006.

Kilpailun tulokset julkistetaan ma 16.10.2006 Finlandia - Vuoden Luontokuvat –illassa Finlandia-talolla. Kilpailijat sitoutuvat pitämään kilpailun tuloksen salassa julkistamiseen saakka.


Tuomaristo

Kuvat arvostellaan kolmessa vaiheessa. Esiraati valitsee kustakin sarjasta 20 parasta kuvaa. Esiraadin valitsemista kuvista järjestetään tuomarointitilaisuus Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n Talvipäivillä. Semifinaaliin nousseet kuvat ovat esillä näyttelyvedoksina, joista tapahtuman osallistujat äänestävät kunkin kahdeksan sarjan 4 parasta jatkoon. Kilpailussa on yksi päätuomari, joka valitsee kunkin sarjan finalisteista sarjavoittajan sekä valitsee sarjavoittajien keskuudesta koko kilpailun voittajan, Vuoden Luontokuvan 2006. Esiraadin järjestää Lahden Muotoiluinstituutti Sakke Nenyen johdolla.
Päätuomarina toimii arvostettu pohjois-amerikkalainen luontokuvaaja Arthur Morris. Hänen tavaramerkkinsä on "Birds as Art". Floridassa asuva kuvaaja saapuu lokakuussa Suomeen ja on sekä Syyspäivien että Finlandia-talon pääesiintyjä.
Tuomariston päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.


Kuvat

Kuvien tulee olla kuvaajan itsensä kuvaamia. Kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla. Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla rajattu originaalista. Kuvat eivät saa olla aikaisemmin muissa kilpailuissa julkaistuja, eikä niillä saa samanaikaisesti osallistua muihin kilpailuihin. Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen. Kilpailun järjestäjä voi sulkea ilmeisen vilpin tehneen kilpailijan pois kilpailusta määräajaksi.

Kilpailuun voi osallistua vain digitaalisilla tiedostoilla ja dioilla.

 

DIAT  
  35 mm tai pienempien diojen on oltava normaaleissa lasikehyksissä, suuremmat diat muovitaskulla suojatuissa pahvikehyksissä.

Diakehykseen merkitään: sarjakirjain, kuvan numero sarjassa (1.-3.), kuvan nimi ja kilpailijan nimimerkki. Esim. C.2.kurki.Näppäilijä. Lisäksi kuvaa oikeinpäin katsottaessa vasempaan alakulmaan selvä peukalomerkki (X). Jos dia kilpailee peilikuvana, se on mainittava kehyksessä.

Merkinnät tehdään spriiliukoisella piirtoheitinkynällä. Ylimääräisiä merkintöjä ei sallita. Kilpailukuvia saa rajata, ja ne tulee olla rajattuna lopulliseen kokoonsa.

Diat voi myös skannata ja toimittaa kilpailuun digitaalisina tiedostoina. Jos Dia osallistuu digitaalisena tiedostona, originaali dia tulee toimittaa lähetyksen mukana

Diat palautetaan vain, jos lähetystä seuraa riittävillä postimerkeillä varustettu palautuskuori.

 

TIEDOSTOT

 
  Kuvat toimitetaan tiedostoina CD:lle taltioituna pc- tai mac-yhteensopivina.

Kuvalle voi tehdä normaalit valoisuuden, värisävyn, värikylläisyyden ja kontrastin korjailut. Lisäksi kuvasta voi puhdistaa filmin ja kennon roskien jäljet.

Digitaalisesti muunneltuja kuvia ei hyväksytä. Kloonityökalujen käyttö on kielletty kuvan alkuperäisen sisällön muuttamiseen. Kiellettyjä ovat myös esimerkiksi kuvaelementtien siirto, lisäys tai poistaminen ja päällekkäisvalotukset.

Jokaisen kilpailutiedoston File info -osioon kirjoitetaan kuvaajan nimi ja kuvan aihe. Kuvaus-kenttään suositellaan kirjoitettavaksi muu kuvaan liittyvä taustatieto ja poikkeava kuvaustilanne.

Kuvaaja vastaa tiedostojen teknisestä toimivuudesta. Jos kuvat eivät avaudu CD:ltä suljetaan kilpailija pois kilpailusta. Avautumisen voi varmistaa testaamalla CD-levyn polton jälkeen toisella tietokoneella.

  Originaalin koko
  Digitaalisten kuvien originaalin pitkän sivun tulee olla kilpailutiedostoa vastaavassa rajatussa muodossa vähintään 2 000 pikseliä. Tämä vastaa 3 milj. pikselin digikameralla tuotettua tiedostoa. Originaalit toimitetaan rajaamattomana.
 

 

A. Digikameralla kuvatut kuvat

  Jokainen kuva on oltava kahdessa eri kansiossa tallennettuna:
1. Kameran tuottama alkuperäinen ja käsittelemätön RAW-, TIFF tai JPEG- tiedosto.
2. Valmiiksi säädetty kilpailutiedosto jpg-muodossa (pakkausaste 12).
  Kilpailutiedosto
Kilpailevan näyttökuvan tulee olla joko 1 400 pikseliä leveä (vaakakuva/panoraama) tai 1 050 pikseliä korkea (pystykuva). Pystykuvan korkeus on 1 050 pikseliä. Kuva-alan muoto on vapaa. Kuva rajataan tiedostokoon mukaisesti. Esimerkiksi, jos pystykuvan korkeus 1050 ja leveys 740 pikseliä, kilpailuun toimitetaan tiedosto, jonka koko on 740x1050 pikseliä. Jos kuva-ala ei ole suorakaiteen muotoinen, kuvan taustaväriksi valitaan musta, ja kuvan voi erottaa taustasta hiusviivalla. Kuviin ei saa lisätä kehyksiä. Kilpailutiedosto suositellaan toimitettavaksi icc-profiloituna sRGB tai Adobe RGB -väritilaan. Kaikkien sarjojen kilpailutiedostot tallennetaan samaan kansioon.
  Tiedostojen nimeäminen
Kilpailutiedostot tulee nimetä seuraavasti:
sarja.kuvan numero.kuvan nimi.nimimerkki. Esim. C.1.kurki.Nappailija.jpg.
  Originaalitiedosto
Originaalitiedostot tallennetaan kustakin kuvasta muuttamalla tiedoston nimi kilpailutiedostoa vastaavaksi, mutta tallennuspäätteenä säilyy alkuperäinen (esim. .raw, .nef, .tif). Originaalitiedostot tallennetaan kaikki samaan kansioon, eri kansioon kuin kilpailutiedostot. Originaalit tallennetaan kameran tuottamassa muodossa.
 

 

B. Dioista, negatiiveista tai vedoksista skannatut tiedostot

  Tiedostojen merkintä kuten edellä.
Skannatut tiedostot voivat kilpailla pelkkinä kilpailutiedostoina, jotka ovat kaikki yhdessä kansiossa (ei originaalitiedostojen kansiota).
  Originaali dia tai negatiivi tulee liittää lähetykseen mukaan. Originaalit tulee merkitä kilpailutiedostoa vastaavalla nimellä. Filmioriginaalit palautetaan vain, jos lähetystä seuraa riittävillä postimerkeillä varustettu palautuskuori.

 


Osallistumislomake

Kaikkien osallistuvien kuvien tiedot kirjataan vastaavilla nimitiedoilla osallistumislomakkeelle. Osallistumislomake on allekirjoitettava.


Osallistumismaksu

Kilpailun osallistumismaksu koostuu Perusmaksusta ja Sarjamaksusta.

 

Perusmaksu Hintaan sisältyy osallistumisoikeus 3 sarjaan
SLV ry:n jäsenet 15 €
Ei-jäsen 25 €
Sarjamaksu  
Kaikki kilpailijat 5 € /sarja, kolme sarjaa ylittävältä osalta

 

Perusmaksu kattaa kilpailuoikeuden ja osallistumisoikeuden 3 sarjaan. Osallistuminen useampaan kuin kolmeen sarjaan maksaa 5 € /sarja. Esimerkiksi 3x3 kuvan lähettäminen kolmeen sarjaan maksaa jäsenelle 15 €. Osallistuminen yhteensä 5 sarjaan maksaa jäseneltä perusmaksu 15 € + 2 x lisäsarjamaksu 5 € = 25 €. Jäsenalennukseen ovat oikeutettuja kaikki, joiden vuoden 2005 jäsenmaksu on maksettu.

 

Nuoret Vuonna 1990 tai myöhemmin syntyneet
Perusmaksu Nuorilta ei peritä lainkaan perusmaksua
Sarjamaksu  
SLV ry:n jäsenet Nuorten sarja: täysin maksuton
Kaikki muut sarjat: 5 € /kpl
Ei jäsen Nuorten sarja: 5 €
Kaikki muut sarjat: 5 € / kpl

 

Jäsenalennukseen ovat oikeutettuja kaikki, joiden nuorisojäsenmaksu vuodelta 2005 on maksettu.

Jos et ole vielä jäsen, mutta haluat liittyä jäseneksi ja hyödyntää jo nyt jäsenalennuksen osallistumismaksusta, Sinun tulee toimia seuraavasti:

A. Täytä Jäsenhakemuslomake
B. Maksa Sinulle toimitetun laskun persteella liittymismaksu ja vuoden 2006 jäsenmaksu 15.2.2006 mennessä.
C. Maksa kilpailun osallistumismaksu käyttäen jäsenhintaa.

Vuoden 2005 osalta ei peritä enää jäsenmaksua. Jos liityt jäseneksi vuoden 2005 puolella, Sinulle toimitetaan Luontokuva-lehti nro 4/2005 (arvo 8 €).

Maksaminen

Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille: Sampo 800010-1764662 ja kuitti maksusuorituksesta liitetään mukaan kuvalähetykseen.
Osallistumismaksun voi omalla vastuullä lähettää myös kuvien ja osallistumislomakkeen mukana.


Kuvien lähettäminen

Kuvalähetys postitetaan osoitteella:
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry, Rovastintie 2, 14820 Tuulos.

Viimeinen postileiman päivä 15.2.2006.

Lisätiedot:
Kilpailusihteeri Eero Korva, 045 672 3003 , eero.korva@luontokuva.org
Kilpailusihteerin osoitteeseen ei voi lähettää valokuvia sähköpostitse. Kilpailusihteeri ei anna lausuntoja kilpailukuvaehdokkaista.


Vastuu kuvista

SLV ry sitoutuu käsittelemään kuvia huolellisesti, mutta ei vastaa niille esim. postissa tai laboratoriossa aiheutuneista vahingoista.

Vain riittävillä postimerkeillä ja palautuskuorella varustetut originaalidiat palautetaan.

Kilpailuun toimitettuja CD-levyjä ei palauteta. SLV ry vastaa CD-levyjen asianmukaisesta tuhoamisesta.


Oikeudet

Kilpailun järjestäjillä on oikeus esittää ja julkaista kilpailukuvia veloituksetta Vuoden Luontokuvat -kilpailun tulosten julkistamiseen liittyen luontokuvailloissa, näyttelyissä ja myös myöhemmin esitettävässä sähköisessä Vuoden Luontokuvat -julkistusohjelmassa.

Järjestäjillä on oikeus käyttää palkittuja kuvia veloituksetta suomalaista luonnonkuvausta edistäviin tarkoituksiin mm. lehtiartikkeleissa, internet-sivuilla, televisiossa, Finlandia – Vuoden Luontokuvat -kirjan markkinoinnissa tai teettämällä niistä näyttelyitä ja sähköisiä kuvaohjelmia. Vuoden Luontokuvasta voidaan tehdä veloituksetta juliste.

Kilpailukuvia voidaan käyttää Finlandia – Vuoden Luontokuvat –kirjassa, jolloin kuvaajalle maksetaan ko. teoksen kaikkia painoksia koskevana kertasuorituksena 100 €:n suuruinen julkaisupalkkio. Palkittuja kuvia voidaan käyttää myös muissa kilpailun julkisuutta edistävissä kaupallisissa tuotteissa, jolloin kuvaajalle maksetaan yleisen käytännön mukainen korvaus. Kilpailun kuvia voidaan käyttää suomalaista luonnonvalokuvausta edistävissä sähköisissä medioissa, kuten televisiossa, teatterilevityksessä tai kaupallisissa kuvaohjelmissa, jolloin SLV ry:n saamasta nettotuotosta tilitetään 50 % valokuvaajille. Alle 10 € palkkioita ei tilitetä.

Järjestäjillä on oikeus käsitellä kuvaa esitys- ja ilmaisuyhteyden edellyttämällä tavalla sekä rajata kuva käytetyn formaatin mukaiseksi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan käytön yhteydessä.


Muistilista

1. Pakkaa lähetykseen kuva CD, jossa on omassa kansiossa kilpailutiedostot ja originaalit

2. Pakkaa lähetykseen kilpailudiat

3. Pakkaa dioille palautuskuori + riittävä määrä palautuspostimerkkejä (ei postin maksutarroja, vaan postimerkkejä)

4. Täytä osallistumislomake

5. Allekirjoita osallistumislomake

6. Maksa osallistumismaksu pankkiin ja tulosta kuitti mukaan

7. Postita kuvat 15.2. 2006 mennessä (postileiman päiväys)!


Ole mukana luomassa suomalaista luontokuvahistoriaa!

Tulosta ja täytä oheinen osallistumislomake (PDF-dokumentti, koko noin 45 kt): VLK2006_osallistumislomake.pdf

Voit tilata lomakkeen myös sähköpostitse: info at luontokuva.org

AIEMMAT > 2006 > Säännöt