Vuoden Luontokuva 2008 -kilpailun viralliset säännöt

28. Vuoden Luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat ry (SLV ry). Pohjoismaiden suurimmassa luontokuvakilpailussa on yhdeksän sarjaa, joista kustakin valitaan yksi sarjavoittaja. Sarjavoittajista yksi palkitaan Vuoden Luontokuva 2008 -pääpalkinnolla. Kilpailussa palkitaan lisäksi 21 valokuvaa kunniamaininnalla. Yhteensä 30 palkittua ja kunniamaininnan saanutta kuvaa kiertää seuraavan vuoden ajan ympäri Suomea Vuoden Luontokuvat 2008 -valokuvanäyttelynä. Kilpailussa jaettavien palkintojen ja palkkioiden yhteisarvo on yli 20 000 €.


9 Sarjaa – yli 10 000 € verovapaita rahapalkintoja

Kilpailun pääpalkinto yhteensä 5 000 €.

A: Kasvit – Sarjavoittaja 750 €
Kasvimaailman parhaat. Sarjaan voi osallistua kasveja ja sieniä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

B: Linnut – Sarjavoittaja 750 €
Lintumaailman parhaat. Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia lintuja tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

C: Maisemat – Sarjavoittaja 750 €
Suomalaisen maiseman koko kirjo.

D: Nisäkkäät – Sarjavoittaja 750 €
Nisäkäsmaailman parhaat. Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia nisäkkäitä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

E: Muut eläimet – Sarjavoittaja 750 €
Sarjaan voi osallistua vain muita eläimiä kuin lintuja tai nisäkkäistä esittävillä kuvilla. Hyönteiset ja muut selkärangattomat, kalat, sammakkoeläimet, matelijat… ja niihin liittyviä aiheita esittävät kuvat.

F: Sommittelu ja muoto – Sarjavoittaja 750 €
Sarjaan voi osallistua mitä tahansa suomalaista luontoaihetta esittävällä kuvalla. Arvostelussa kiinnitetään huomiota ilmaisuun, luovuuteen ja visuaalisuuteen.

G: Ihminen ja Luonto – Sarjavoittaja 750 €
Sarjaan voi osallistua kuvilla, jotka ilmentävät ihmisen ja luonnon välistä suhdetta.

H: Nuoret, 1994 – 2001 syntyneet – Sarjavoittaja 400 €
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

I: Nuoret, 1991 – 1993 syntyneet – Sarjavoittaja 400 €
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

Jokaiseen sarjaan voi osallistua enintään kolmella kuvalla. Samalla kuvalla voi osallistua vain yhteen sarjaan.


Muut palkinnot

¤ Vuoden Luontokuvat 2008 -näyttelyyn valitut kuvat palkitaan kunniakirjalla.
¤ Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja/erikoispalkintoja.
¤ Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 10 kirjapalkintoa. Palkinnoista 5 arvotaan nuorten sarjoihin osallistuneiden kesken.

Yleisön Suosikkikuva – Äänestyksen voittaja 500 €

Jokaisen sarjan voittajakuva esitellään yhteistyössä Nelosen kanssa televisiossa ja Yleisön Suosikkikuvasta järjestetään äänestys internetissä. Eniten ääniä saanut kuva palkitaan 500 €:n verovapaalla rahapalkinnolla. Äänestäjien kesken arvotaan 10 kirjapalkintoa.


Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille asuinpaikasta ja kansallisuudesta riippumatta. Osallistumisen ehtona on, että kilpailija on maksanut osallistumismaksun ja noudattaa kilpailun sääntöjä.


Kilpailukalenteri

¤ Kilpailuun voi osallistua vain Suomessa 1.1.2006 – 15.2.2008 otetuilla luontokuvilla.
¤ Kuvien viimeinen postituspäivä (postileiman päiväys) on perjantai 15.2.2008.
¤ Kilpailun tulokset julkistetaan lokakuisessa Vuoden Luontokuva 2008 -tapahtumassa Finlandia-talolla.

Kilpailijat sitoutuvat pitämään kilpailun tuloksen salassa julkistamiseen saakka.


Tuomaristo

Tuomaristo julkistetaan 1.3.2008 yhdistyksen verkkosivuilla www.vuodenluontokuva.fi


Osallistu tiedostoilla

¤ Kilpailuun osallistutaan digitaalisilla tiedostoilla, myös diat ja negatiivit vain digitoituina.
¤ Kilpailuun voi osallistua vain kuvaajan itsensä Suomessa 1.1.2006 – 15.2.2008 kuvaamilla luontokuvilla.
¤ Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla rajattu originaalin kokoa koskevin rajoituksin. Tiedostosta voidaan tehdä myös mustavalkoinen tai sävytoonattu (esim. seepia) kilpailukuva.
¤ Kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla. Kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla, myös päällekkäisvalotukset ovat kiellettyjä. Sävysäädöt, terävöitykset yms. ovat sallittuja.
¤ Kuvat toimitetaan tiedostoina CD:lle taltioituna jpg-muodossa.
¤ Kuvaaja vastaa tiedostojen teknisestä toimivuudesta.

Muut ehdot
¤ Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan julkaisemiseen.
¤ Kuvat eivät saa olla aikaisemmin muissa kilpailuissa palkittuina julkaistuja lukuun ottamatta kerhojen/yhteisöjen pienimuotoisia sisäisiä kilpailuja, eikä samassa kuvaustilanteessa syntyneillä rinnakkaiskuvilla saa samanaikaisesti osallistua muihin kilpailuihin.
¤ Kilpailun järjestäjä voi sulkea ilmeisen vilpin tehneen kilpailijan pois kilpailusta määräajaksi.


Kilpailutiedoston koko

¤ Kuva tulee pienentää kilpailukokoon hyvälaatuiseksi jpg-tiedostoksi seuraavasti:
¤ Kilpailutiedostossa kuvan leveyden on oltava enintään 1400 pikseliä ja korkeuden enintään 1050 pikseliä.
¤ Kuva-alan muoto on vapaa, mutta joko leveyden tai korkeuden on oltava juuri edellä mainittu.
¤ Kuviin ei saa lisätä kehyksiä.


Kilpailutiedostojen nimeäminen

Kilpailuun osallistutaan nimimerkillä. Kilpailutiedostot tulee nimetä seuraavasti:
sarja. kuvan numero. kuvan nimi. kuvaajan nimimerkki. Esim. C.1.kurki.Näppäilijä.jpg.


Originaalitiedosto

Kilpailuun ei lähetetä kilpailukuvien originaalitiedostoja, dioja eikä negatiiveja. Ne pyydetään erikseen semifinalisteilta ja painokäyttöön ostettavista kuvista. Kilpailijan tulee toimittaa kameran tuottamat originaalit niitä pyydettäessä kuukauden kuluessa.

Originaalin koko
Digitaalisten kuvien originaalin pitkän sivun tulee olla kilpailutiedostoa vastaavassa rajatussa tai rajaamattomassa muodossa vähintään 2 000 pikseliä (, jotta kuvasta voidaan tehdä juliste).


Osallistumislomake

Kaikkien osallistuvien kuvien tiedot kirjataan vastaavilla nimitiedoilla osallistumislomakkeelle. Osallistumislomakkeelle kirjoitetaan myös osallistujan nimimerkki. Osallistumislomake on allekirjoitettava. vlk_lomake_2008.pdf (726 kt)


Osallistumismaksut

SLV ry:n jäsenet 10 €
Ei-jäsen 20 €
Nuorten sarjat maksuttomia 0 €

¤ Maksu oikeuttaa lähettämään kuhunkin yleiseen sarjaan 3 kuvaa/sarja (yhteensä enintään 21 kuvaa).
¤ Nuori voi osallistua maksutta omaan sarjaansa enintään 3 kuvalla.
¤ Voit osallistua jäsenhinnalla, jos vuoden 2008 jäsenmaksu on maksettu 15.2.2008 mennessä.
¤ Jäsenhakemuslomake: www.luontokuva.org/default.asp?V_DOC_ID=2780


Maksaminen

¤ Osallistumismaksu maksetaan yhdistyksen tilille: Sampo 800010-1764662
¤ Kuitti maksusuorituksesta liitetään mukaan kuvalähetykseen.
¤ Osallistumismaksun voi omalla vastuulla lähettää myös kuvien ja osallistumislomakkeen mukana.


Kuvien postitusosoite

VUODEN LUONTOKUVA
PL 83
13101 HÄMEENLINNA

Viimeinen postileiman päivä perjantai 15.2.2008.

Lisätiedot:
045 138 7847/Eero Korva, vlk at luontokuva.org


Vastuu kuvista

SLV ry sitoutuu käsittelemään kilpailuun toimitettuja CD-levyjä huolellisesti, mutta ei vastaa esim. postin aiheuttamista vaurioista. Kilpailuun toimitettuja CD-levyjä ei palauteta. SLV ry vastaa CD-levyjen asianmukaisesta tuhoamisesta.


Yli 10 000 € käyttökorvauksia

¤ Kaikki palkitut kuvat julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2008 -kuvateoksessa. Lisäksi kirjassa julkaistaan myös muuta kilpailun parhaimmistoa sekä voittajan esittely. Kirjassa julkaistavista kuvista maksetaan kuvaajalle kaikkia painoksia ja laitoksia koskevana kertakorvauksena 100 €/kuva.
¤ Kilpailukuvia voidaan julkaista myös Vuoden Luontokuvat 2008 -kalenterissa, jolloin kuvaajalle maksetaan kalenterin kaikkia painoksia ja laitoksia koskevana kertakorvauksena 100 €/kuva.
¤ Ilman palkintoa jääneiden kilpailukuvien käyttö Luontokuva-lehdessä korvataan Vuoden Luontokuvat 2008 -kirjalla (arvo 52 €).


Oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää palkittuja kuvia veloituksetta suomalaista luonnonkuvausta edistävissä tarkoituksissa kuten painetuissa ja sähköisissä medioissa, televisiossa, Vuoden Luontokuvat -kirjan markkinoinnissa tai teettämällä niistä näyttelyitä ja sähköisiä kuvaohjelmia. Vuoden Luontokuvasta voidaan tehdä veloituksetta juliste. Myös kilpailun sponsoreilla on oikeus käyttää palkittuja kuvia kilpailun tulosten uutisoinnissa.
Palkittuja kuvia voidaan käyttää kuvaajan suostumuksella myös kaupallisissa tuotteissa, jolloin kuvaajalle maksetaan yleisen käytännön mukainen korvaus. Kilpailun kuvia voidaan käyttää suomalaista luonnonvalokuvausta edistävissä sähköisissä medioissa, kuten televisiossa, teatterilevityksessä tai kaupallisissa kuvaohjelmissa, jolloin Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n saamasta nettotuotosta tilitetään 50 % valokuvaajille. Alle 10 € palkkioita ei tilitetä.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää ja julkaista kilpailukuvia veloituksetta Vuoden Luontokuvat -kilpailun tulosten julkistamiseen liittyen luontokuvailloissa, näyttelyissä ja myös myöhemmin esitettävässä sähköisessä Vuoden Luontokuvat -julkistusohjelmassa sekä vuodenluontokuva.fi sivustolla.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus käsitellä kuvaa esitys- ja ilmaisuyhteyden edellyttämällä tavalla sekä rajata kuva käytetyn formaatin mukaiseksi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan käytön yhteydessä.


Muistilista

1. Valitse kuvat, muuta oikeaan kokoon ja tallenna CD:lle.
2. Varmista, että kuvien originaalit ovat tallessa ja löydät ne tarvittaessa.
3. Täytä osallistumislomake, muista nimimerkki.
4. Allekirjoita osallistumislomake.
5. Maksa osallistumismaksu pankkiin ja tulosta kuitti mukaan.
6. Pakkaa lähetykseen kuvat sisältävä CD, osallistumislomake ja kuitti osallistumismaksusta.
7. Postita 15.2.2008 mennessä (postileiman päiväys)!

Ole mukana luomassa suomalaista luontokuvahistoriaa!

Täytä osallistumislomake ja tulosta se: vlk_lomake_2008.pdf
Voit tilata lomakkeen myös sähköpostitse: vlk at luontokuva.org


Ennakkotiedot Fotofinlandia 2008 -kilpailusta

¤ Fotofinlandia 2008 -valokuvakilpailun järjestää Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry.
¤ Kilpailun pääpalkinto 17 000 €
¤ Kilpailuun voivat osallistua Finnfoton jäsenjärjestöjen jäsenet jäsenjärjestöjen omien kilpailujen kautta.
¤ Fotofinlandia-kilpailuun ei osallistuta yksittäisillä kuvilla vaan 3 – 5 kuvan kokonaisuuksilla.
¤ Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n ehdokkaat Fotofinlandia 2008 –kilpailuun valitaan jäsenten Vuoden Luontokuvat 2008 –kilpailuun lähettämien kuvien parhaimmistosta. Kultakin valitulta kuvaajalta käytetään 3 – 5 kuvan kokonaisuus.
¤ Finnfoto ry julkaisee kilpailun säännöt 15.1.2008 mennessä.

AIEMMAT > 2008 > Säännöt