Vuoden Luontokuva 2009

 

Pysäyttävä hetki suomalaisessa luonnossa.

29. Vuoden Luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat ry (SLV ry). Pohjoismaiden suurimman luontokuvakilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista.

Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto. Arvostelussa kiinnitetään huomiota myös ilmaisuun ja luovuuteen.

 


 

Kilpailun viralliset säännöt

Vuoden Luontokuva 2009 -kilpailussa on yhdeksän sarjaa, joista kustakin valitaan yksi sarjavoittaja. Sarjavoittajista yksi palkitaan Vuoden Luontokuva 2009 -pääpalkinnolla. Kilpailussa palkitaan lisäksi 21 valokuvaa kunniamaininnalla. Nämä 30 palkittua kuvaa muodostavat vuoden ajan ympäri Suomea kiertävän Vuoden Luontokuvat 2009 -näyttelykokonaisuuden. Kilpailussa jaettavien palkintojen ja palkkioiden yhteisarvo on yli 20 000 €.


SARJAT - 7 kaikille avointa sarjaa, 2 sarjaa nuorille

Kaikille avoimet sarjat

A: Kasvit
Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia kasveja ja sieniä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

B: Linnut
Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia lintuja tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

C: Maisemat
Sarjaan voi osallistua maisemakuvilla, joissa pääosassa on suomalainen luonto.

D: Nisäkkäät
Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia nisäkkäitä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

E: Muut eläimet
Sarjaan voi osallistua vain muihin sarjoihin kuulumattomia luonnonvaraisia eläimiä, kuten hyönteisiä ja muita selkärangattomia, kaloja, sammakkoeläimiä ja matelijoita tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

F: Sommittelu ja muoto
Sarjaan voi osallistua mitä tahansa suomalaista luontoaihetta esittävällä kuvalla. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ilmaisuun, luovuuteen ja visuaalisuuteen.

G: Luonto ja ihminen
Sarjaan voi osallistua luontokuvilla, jotka ilmentävät luonnon ja ihmisen välistä suhdetta.

Nuorten sarjat

H: Nuoret, 1995 – 2002 syntyneet
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

I: Nuoret, 1992 – 1994 syntyneet
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

Jokaiseen sarjaan voi osallistua enintään kolmella kuvalla. Samalla kuvalla voi osallistua vain yhteen sarjaan.


PALKINNOT – yli 10 000 € verovapaana

¤ Pääpalkinto 5 000 €
¤ Kaikille avointen sarjojen muut sarjavoittajat á 750 €.
¤ Nuorten sarjojen sarjavoittajat á 500 €.
¤ Vuoden Luontokuvat 2009 -näyttelyyn valitut kuvat palkitaan kunniakirjalla.
¤ Yleisön Suosikkikuva -äänestyksen voittaja 500 €.
¤ Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja/erikoispalkintoja.


OSALLISTUMINEN

Osallistumismaksut

SLV ry:n jäsenille maksuton, 0 €
Ei-jäsen 20 €
Nuorten sarjat maksuton, 0 €

¤ Saat osallistumismaksusta jäsenedun, jos vuoden 2009 jäsenmaksu on maksettu viimeistään 16.2.2009.
¤ Jäsenhakemuslomake: www.luontokuva.org/jasen

Osallistumisoikeus

¤ Kilpailu on avoin kaikille asuinpaikasta ja kansallisuudesta riippumatta.
¤ Kilpailuun voi osallistua vain kuvaajan itsensä Suomessa 1.1.2007 – 31.1.2009 kuvaamilla luontokuvilla.
¤ Kaikille avoimiin sarjoihin voi lähettää 3 kuvaa/sarja (yhteensä enintään 21 kuvaa).
¤ Nuori voi osallistua maksutta omaan sarjaansa enintään 3 kuvalla.

Kilpailijan tulee:
1A. Maksaa osallistumismaksu 16.2.2009 mennessä (Ei-jäsenet). Nuorten sarjaan osallistuminen on kaikille maksutonta.

TAI

1B. Maksaa Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n jäsenmaksu 2009 16.2.2009 mennessä, jolloin kilpailuun osallistuminen kuuluu jäsenetuihin.

2. Noudattaa kilpailun sääntöjä. Kilpailija sitoutuu pitämään kilpailun tuloksen salassa julkistamiseen saakka.
Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailusääntöjen vastaisen kuvan – tai kilpailijan, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

 


KILPAILUKUVAT

Osallistu tiedostoilla

¤ Kilpailuun osallistutaan digitaalisilla tiedostoilla, myös diat ja negatiivit vain digitoituina.
¤ Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla rajattu originaalin kokoa koskevin rajoituksin. Tiedostosta voidaan tehdä myös mustavalkoinen tai sävytoonattu (esim. seepia) kilpailukuva.
¤ Kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla. Kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla, myös päällekkäisvalotukset ovat kiellettyjä. Sävysäädöt, terävöitykset yms. ovat sallittuja. Kuviin ei saa lisätä kehyksiä.
¤ Kuvaaja vastaa tiedostojen teknisestä toimivuudesta.

Kilpailutiedoston koko & nimeäminen

¤ Kilpailukuvan koko: pienennä kuva siten, että sen pisin sivu on 1400 pikseliä leveä/korkea.
¤ Tallenna kuva parhaalla jpg-laadulla.
¤ Tiedostojen nimeämisessä on käytettävä nimimerkkiä.
¤ Kilpailutiedostot tulee nimetä seuraavasti: sarja.kuvan numero.kuvan nimi.kuvaajan nimimerkki. Esimerkiksi: C.2.kurki.Näppäilijä.jpg.

Originaalitiedosto

Kilpailuun ei lähetetä kilpailukuvien originaalitiedostoja, dioja eikä negatiiveja. Ne pyydetään erikseen semifinalisteilta ja painokäyttöön ostettavista kuvista. Kilpailijan tulee toimittaa kameran tuottama originaali kuukauden kuluessa toimituspyynnön saapumisesta. Originaalitiedostolla tarkoitetaan alkuperäistä muokkaamatonta tiedostoa (raw, dng, jpg, CR2, NEF jne.).

Digitaalisten kuvien originaalin pitkän sivun tulee olla kilpailutiedostoa vastaavassa rajatussa tai rajaamattomassa muodossa vähintään 2 000 pikseliä (, jotta kuvasta voidaan tehdä juliste).


JULKISTAMINEN JA TUOTTEET - Yli 10 000 € käyttökorvauksia

¤ Sarjavoittajat esitellään yhteistyössä Nelosen kanssa televisiossa ja Yleisön Suosikkikuvasta järjestetään äänestys internetissä.
¤ Kilpailun tulokset julkistetaan Vuoden Luontokuva 2009 -tapahtumassa Finlandia-talolla 11.10.2009.
¤ Kaikki palkitut kuvat julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2009 -kuvateoksessa. Lisäksi kirjassa julkaistaan myös kilpailun muuta parhaimmistoa. Kirjassa julkaistavista kuvista maksetaan kuvaajalle kaikkia saman kustantajan tekemiä painoksia ja ulkoasultaan tai laajuudeltaan erilaisia laitoksia koskevana kertakorvauksena 100 €/kuva.
¤ Kilpailukuvia voidaan julkaista Luontokuvat 2010 -kalenterissa, jolloin kalenterin pääkuvista maksetaan kuvaajalle kaikkia painoksia ja laitoksia koskevana kertakorvauksena 100 €/kuva.
¤ Ilman palkintoa jääneiden kilpailukuvien käyttö Luontokuva-lehdessä korvataan Vuoden Luontokuvat 2009 -kirjalla (arvo 52 €).


KUVIEN TUOMAROINTI

¤ Kilpailun tuomaristo julkistetaan 16.4.2009 mennessä osoitteessa: www.vuodenluontokuva.fi
¤ Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa
¤ Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailusääntöjen vastaisen kuvan – tai kilpailijan, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.


KUVAAJAN VASTUU

¤ Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan sääntöjen mukaiseen julkaisemiseen.
¤ Kuvat tai niiden samassa kuvaustilanteessa syntyneet rinnakkaisruudut eivät saa olla aikaisemmin muissa kilpailuissa palkittuina julkaistuja lukuun ottamatta kerhojen/yhteisöjen pienimuotoisia sisäisiä kilpailuja.
¤ Kilpailukuvilla ei saa samanaikaisesti osallistua muihin suomalaisiin kilpailuihin, eikä sellaisiin kansainvälisiin kilpailuihin, joiden tulokset julkistetaan ennen 12.10.2009.
¤ Kilpailun järjestäjä voi sulkea ilmeisen vilpin tehneen kilpailijan pois kilpailusta määräajaksi.


JÄRJESTÄJÄN OIKEUDET

Vastuu kuvista

SLV ry sitoutuu käsittelemään kilpailuun toimitettuja tiedostoja ja tallenteita huolellisesti, mutta ei vastaa esim. postin tai järjestäjän käyttämän kolmannen osapuolen aiheuttamista vaurioista. Kilpailuun toimitettuja CD-levyjä ei palauteta. Järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten. Kuvien mahdollisesta sääntöjen ulkopuolisesta käytöstä on pyydettävä ennakkoon lupa kuvaajalta.

Oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää palkittuja kuvia veloituksetta suomalaista luonnonkuvausta edistävissä tarkoituksissa, kuten painetuissa ja sähköisissä medioissa, televisiossa, Vuoden Luontokuvat -kirjan tai -kilpailun markkinoinnissa tai teettämällä niistä kotimaassa tai ulkomailla esillä pidettäviä valokuvanäyttelyitä ja sähköisiä kuvaohjelmia. Vuoden Luontokuvasta voidaan tehdä veloituksetta juliste. Järjestäjällä on oikeus luovuttaa palkittuja kuvia tai niistä tehtyjä näyttelyitä tai sähköisiä ohjelmia myös yhdistyksen tai kilpailun sponsoreille kilpailun esittelyä edistävään tarkoitukseen. Kilpailukuvia voidaan kuvaajan suostumuksella käyttää myös kaupallisissa tuotteissa, jolloin kuvaajalle maksetaan käytöstä yleisen käytännön mukainen korvaus.

Kilpailukuvia voidaan käyttää suomalaista luonnonvalokuvausta edistävissä sähköisissä medioissa, kuten televisiossa, teatterilevityksessä tai kaupallisissa kuvaohjelmissa, jolloin Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n saamasta nettotuotosta tilitetään 50 % valokuvaajille. Alle 10 € palkkioita ei tilitetä.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää ja julkaista kilpailukuvia veloituksetta Vuoden Luontokuvat -kilpailun esittelyyn liittyen luontokuvailloissa, perinteisissä ja sähköisissä näyttelyissä ja myös myöhemmin esitettävässä Vuoden Luontokuvat -julkistusohjelmassa tai painettavassa Vuoden Luontokuvat -DVD:ssä sekä vuodenluontokuva.fi ja www.luontokuva.org -sivustoilla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käsitellä kuvaa esitys- ja ilmaisuyhteyden edellyttämällä tavalla sekä rajata kuva käytetyn formaatin mukaiseksi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan käytön yhteydessä. Kilpailukuvien käyttöä hallinnoi SLV ry:n kokonaan omistama Kustannus Oy Luonnonkuvaaja.


KILPAILUKUVIEN TOIMITUS

Osallistumislomake

Kaikkien osallistuvien kuvien tiedot kirjataan vastaavilla nimitiedoilla osallistumislomakkeelle. Osallistumislomakkeelle kirjoitetaan myös osallistujan nimimerkki. Postitse lähetettävä osallistumislomake on allekirjoitettava.
Tulostettava pdf-lomake: VLK_lomake_2009.pdf

Sähköisesti kilpailukuvansa lataava hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä rekisteröintivaiheessa annettavalla sähköisellä vahvistuksella. Sähköisesti kuvansa toimittavat eivät täytä erillistä osallistumislomaketta.

Maksaminen

Ei-jäsenet:
¤ Maksa osallistumismaksu yhdistyksen tilille: Sampo Pankki 800010-1764662
¤ Merkitse viestikenttään: VLK 2009 / oma nimesi ja paikkakunta
¤ Osallistumismaksun voi omalla vastuulla lähettää myös kuvien ja osallistumislomakkeen mukana.

Uudet jäsenet:
¤ Täytä jäsenhakemuslomake: ...
¤ Maksa jäsenmaksu 2009 (50 €) ja liittymismaksu (25 €) 16.2.2009 mennessä saamiesi ohjeiden mukaisesti.


KUVIEN LATAAMINEN NETISSÄ:

Lataussivusto avautuu 2.1.2009
Sähköinen lataussivusto sulkeutuu maanantaina 16.2.2009 klo 24.00.


TOIMITUS POSTITSE CD:llä

Vuoden Luontokuva
PL 83
13101 Hämeenlinna

Viimeinen postileiman päivä maanantai 16.2.2009.

Lisätiedot:
vlk @ luontokuva.org, puh. 045 138 7847/Eero Korva
 

AIEMMAT > 2009 > Säännöt