Vuoden Luontokuva 2010 -kilpailu

 

Pysäyttävä hetki suomalaisessa luonnossa.

Vuoden Luontokuva -kilpailun järjestää Suomen Luonnonvalokuvaajat ry, nyt 30. kerran. Pohjoismaiden suurimman luontokuvakilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä, sen näkymistä ja tapahtumista sekä kuvaajien luonnossa kokemista elämyksistä ja oivalluksista.
Vuoden Luontokuva on visuaalisesti näyttävä valokuva, joka osoittaa valokuvaamisen taitoa ja jonka keskeisenä sanomana on suomalainen luonto. Arvostelussa kiinnitetään huomiota myös ilmaisuun ja luovuuteen.


 

Kilpailun viralliset säännöt

Vuoden Luontokuva 2010 -kilpailussa on yhdeksän yksittäiskuvien sarjaa, joista kustakin valitaan yksi sarjavoittaja. Näistä sarjavoittajista yksi palkitaan Vuoden Luontokuva 2010 -pääpalkinnolla. Kilpailussa palkitaan lisäksi vähintään 21 valokuvaa kunniamaininnalla. Nämä vähintään 30 palkittua kuvaa muodostavat vuoden ajan ympäri Suomea kiertävän Vuoden Luontokuvat 2010 -näyttelykokonaisuuden. Kilpailussa jaettavien palkintojen ja palkkioiden yhteisarvo on yli 20 000 €.

Lisäksi kilpailussa on kuvakokonaisuuksille erillinen Fotofinlandia-sarja. Sarjan kolme parasta kokonaisuutta nimetään yhdistyksen ehdokkaiksi Suomen Valokuvajärjestöjen Keskusliitto Finnfoto ry:n järjestämään Fotofinlandia 2011-kilpailuun. Lisäksi Fotofinlandia 2011-kilpailuun valitaan toiset kolme kuvakokonaisuutta Vuoden Luontokuva 2011-kilpailun yhteydessä. Fotofinlandia 2011 pääpalkinto on 20 000 €. Palkintoa voi tavoitella vain Finnfoton jäsenjärjestöjen kilpailujen kautta.

Sarjat

-7 kaikille avointa sarjaa
-2 sarjaa nuorille
-1 Fotofinlandia -sarja Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n jäsenille

Kaikille avoimet sarjat

A: Kasvit
Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia kasveja ja sieniä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

B: Linnut
Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia lintuja tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

C: Maisemat
Sarjaan voi osallistua maisemakuvilla, joissa pääosassa on suomalainen luonto.

D: Nisäkkäät
Sarjaan voi osallistua luonnonvaraisia nisäkkäitä tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

E: Muut eläimet
Sarjaan voi osallistua vain muihin sarjoihin kuulumattomia luonnonvaraisia eläimiä, kuten hyönteisiä ja muita selkärangattomia, kaloja, sammakkoeläimiä ja matelijoita tai niihin liittyviä aiheita esittävillä kuvilla.

F: Sommittelu ja muoto
Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota ilmaisuun, luovuuteen ja visuaalisuuteen. Sarjaan voi osallistua mitä tahansa suomalaista luontoaihetta esittävällä kuvalla.

G: Luonto ja ihminen
Sarjaan voi osallistua luontokuvilla, jotka ilmentävät luonnon ja ihmisen välistä suhdetta.

Nuorten sarjat

H: Nuoret, 1996 – 2003 syntyneet
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

I: Nuoret, 1993 – 1995 syntyneet
Sarjaan voi osallistua kaikilla suomalaista luontoa esittävillä kuvilla.

Jokaiseen yllämainittuun sarjaan voi osallistua enintään kolmella kuvalla. Samalla kuvalla voi osallistua vain yhteen yllämainittuun sarjaan.

J. Fotofinlandia-sarja, vain Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n jäsenille.
Sarjaan voi osallistua vähintään 5 kuvan kuvakokonaisuudella. Sarjaan saa sisältyä myös muissa sarjoissa kilpailevia kuvia.
FOTOFINLANDIA 2011 -valokuvakilpailun säännöt: www.vuodenluontokuva.fi/fotofinlandia

Vuoden Luontokuva 2010 palkinnot – yli 10 000 € verovapaana

¤ Pääpalkinto 5 000 €
¤ Kaikille avointen sarjojen muut sarjavoittajat á 750 €.
¤ Nuorten sarjojen sarjavoittajat á 500 €.
¤ Vuoden Luontokuvat 2010 -näyttelyyn valitut kuvat palkitaan kunniakirjalla.
¤ Yleisön Suosikkikuva -äänestyksen voittaja 500 €.
¤ Kilpailussa voidaan jakaa myös muita palkintoja/erikoispalkintoja.

Osallistumismaksut

Kaikille avoimet sarjat:
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n jäsenet: maksuton, 0 €
Vuoden 2010 jäsenmaksu tulee olla maksettu 16.2.2010 mennessä.
Vanhoille jäsenille jäsenmaksulomake postitetaan tammikuun aikana. Uudet jäsenet saavat jäsenmaksulomakkeen postitse.

Ei-jäsen: 20 € (sisältää osallistumisoikeuden kaikkiin avoimiin 7 sarjaan). Osallistumismaksu tulee maksaa 18.1.2010 mennessä

Nuorten sarjat:
Maksuton, 0 €

Fotofinlandia-sarja:
Osallistumisoikeus vain jäsenillä, osallistumismaksu 20 €
Osallistumismaksu tulee maksaa 25.1.2010 mennessä.

¤ Jäseneksi voit liittyä: www.luontokuva.org/jasen

Osallistumisoikeus

Vuoden luontokuva 2010-sarjat:
¤ Kilpailu on avoin kaikille asuinpaikasta ja kansallisuudesta riippumatta.
¤ Kilpailuun voi osallistua vain kuvaajan itsensä Suomessa 1.1.2008 – 31.12.2009 kuvaamilla luontokuvilla
¤ Kaikille avoimiin sarjoihin voi lähettää 3 kuvaa/sarja (yhteensä enintään 21 kuvaa).
¤ Nuori voi osallistua maksutta omaan sarjaansa enintään 3 kuvalla.

Fotofinlandia-sarja:
Tähän kuvakokonaisuus-sarjaan voivat osallistua vain Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n jäsenet. Kuvaaja saa osallistua itse ottamillaan luontokuvilla Fotofinlandia-sarjaan muista sarjoista poiketen ilman maa- tai aikarajoituksia.. Kuvat saavat olla myös aikaisemmin palkittuja, mutta ne eivät saa olla aikaisemmissa Fotofinlandia-kilpailuissa julkaistuja. Kuvakokonaisuuden tulee koostua vähintään 5 kuvasta. Kuvien lukumäärälle ei ole ylärajaa.
FOTOFINLANDIA 2011 -valokuvakilpailun säännöt: www.vuodenluontokuva.fi/fotofinlandia

Kilpailijan tulee noudattaa Vuoden Luontokuva 2010 -kilpailun kaikkia sääntöjä. Kilpailija sitoutuu pitämään kilpailun tuloksen salassa julkistamiseen saakka. Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailusääntöjen vastaisen kuvan – tai kilpailijan, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

Kilpailukuvat

Osallistu tiedostoilla
¤ Kilpailuun osallistutaan digitaalisilla tiedostoilla, myös diat ja negatiivit vain digitoituina.
¤ Kuva-alan muoto on vapaa ja kuva voi olla rajattu originaalin kokoa koskevin rajoituksin. Tiedostosta voidaan tehdä myös mustavalkoinen tai sävytoonattu (esim. seepia) kilpailukuva.
¤ Kilpailuun ei voi osallistua fotomontaaseilla, trikkikuvilla tai muutoin manipuloiduilla kuvilla.
¤ Kuvan alkuperäisen sisällön muuttaminen on kielletty kuvaelementtejä siirtämällä, lisäämällä tai poistamalla, myös päällekkäisvalotukset ovat kiellettyjä. Sävysäädöt, terävöitykset yms. ovat sallittuja. Nämä säädöt voi tehdä kohtuutta käyttäen myös kuvan osa-alueille, mutta osa-aluesäädöt eivät saa peittää näkymättömiin kuvan yksittäisiä elementtejä. Lopputuloksen tulee ilmentää nähtyä kuvaustilannetta eikä kuvaa saa muuttaa totuuden vastaiseksi (esimerkiksi muuttamalla päivä yöksi, raa’an marjan väri kypsäksi tai sulkimen pysäyttämä liike epäteräväksi). Kuviin ei saa lisätä kehyksiä.
¤ Kuvaaja vastaa tiedostojen teknisestä toimivuudesta.

Kilpailutiedoston koko ja nimeäminen

¤ Kilpailukuvan koko: pienennä kuva siten, että sen pisin sivu on 1400 pikseliä (leveys tai korkeus)
¤ Tallenna kuva parhaalla jpg-laadulla.
¤ Kilpailutiedostot tulee nimetä seuraavasti: sarja.kuvan numero.kuvan nimi.kuvaajan etunimi.kuvaajan sukunimi. Esimerkiksi: D.2.ahma.matti.meikäläinen.jpg.

Kilpailun järjestäjä vaihtaa ennen tuomarointia kuvaajan nimen vain järjestäjien tiedossa olevaksi koodiksi sekä poistaa kuvan metatiedot, jotta kuvaaja ei ole tunnistettavissa.

Originaalitiedosto

Kilpailuun ei lähetetä kilpailukuvien originaalitiedostoja, dioja eikä negatiiveja. Ne pyydetään erikseen kilpailun finalisteilta ja painokäyttöön tarvittavista kuvista. Kilpailijan tulee toimittaa kameran tuottama originaali kuukauden kuluessa toimituspyynnön lähettämisestä. Originaalitiedostolla tarkoitetaan alkuperäistä muokkaamatonta tiedostoa (raw, dng, jpg, CR2, NEF jne.). Myös sellainen dng hyväksytään, joka on syntynyt, kun alkuperäinen muokkaamaton raw-kuva on muistikortilta/kamerasta siirretty dng-tiedostomuunnoksena tietokoneelle.

Digitaalisten kuvien originaalin pitkän sivun tulee olla kilpailutiedostoa vastaavassa muodossa vähintään 2 000 pikseliä. Alkuperäistä kuvaa saa siis rajata vain sen verran, että tämä sääntö täyttyy. Säännöllä varmistetaan, että kuvan pikselimäärä riittää painotarkoituksiin.

Julkistaminen ja tuotteet - Yli 10 000 € käyttökorvauksia

¤ Sarjavoittajat esitellään internetissä ja Yleisön Suosikkikuvasta järjestetään äänestys.
¤ Kilpailun tulokset julkistetaan Vuoden Luontokuva 2010 -tapahtumassa Finlandia-talolla 17.10.2010.
¤ Kaikki palkitut kuvat julkaistaan Vuoden Luontokuvat 2010 -kuvateoksessa. Lisäksi kirjassa julkaistaan myös kilpailun muuta parhaimmistoa. Kirjassa julkaistavista kuvista maksetaan kuvaajalle kaikkia saman kustantajan tekemiä painoksia ja ulkoasultaan tai laajuudeltaan erilaisia laitoksia koskeva kertakorvaus.
¤ Kilpailukuvia voidaan julkaista Luontokuvat 2011 -kalenterissa, jolloin kalenterin pääkuvista maksetaan kuvaajalle kaikkia painoksia ja laitoksia koskevana kertakorvauksena 100 €/kuva.
¤ Ilman palkintoa jääneiden kilpailukuvien käyttö Luontokuva-lehdessä korvataan Vuoden Luontokuvat 2010 -kirjalla (arvo 52 €).

Kuvien tuomarointi

¤ Kilpailun tuomaristo julkistetaan 31.3.2010 mennessä osoitteessa: www.vuodenluontokuva.fi
¤ Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa
¤ Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailusääntöjen vastaisen kuvan – tai kilpailijan, joka on toiminut näiden sääntöjen vastaisesti.

Kuvaajan vastuu

¤ Kuvaajalla tulee olla täydet oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen. Kuvaaja vastaa, että kuvassa esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvan sääntöjen mukaiseen julkaisemiseen.
¤ Fotofinlandia-sarjaa lukuun ottamatta kuvat tai niiden samassa kuvaustilanteessa syntyneet rinnakkaisruudut eivät saa olla aikaisemmin muissa kilpailuissa palkittuina julkaistuja lukuun ottamatta kerhojen/yhteisöjen pienimuotoisia sisäisiä kilpailuja.
¤ Fotofinlandia-sarjaa lukuun ottamatta kilpailukuvilla ei saa samanaikaisesti osallistua muihin suomalaisiin kilpailuihin, eikä sellaisiin kansainvälisiin kilpailuihin, joiden tulokset julkistetaan yleisölle ennen 30.6.2010
¤ Kilpailun järjestäjä voi sulkea ilmeisen vilpin tehneen kilpailijan pois kilpailusta määräajaksi.

Järjestäjän oikeudet

Vastuu kuvista

Kilpailun järjestäjä sitoutuu käsittelemään kilpailuun toimitettuja tiedostoja ja tallenteita huolellisesti, mutta ei vastaa esim. postin tai järjestäjän käyttämän kolmannen osapuolen aiheuttamista vaurioista. Kilpailuun toimitettuja CD/DVD-levyjä ei palauteta. Järjestäjällä on oikeus tallentaa kuvat kilpailun tuomarointia ja sääntöjen mukaisia käyttötarkoituksia varten. Kuvien mahdollisesta sääntöjen ulkopuolisesta käytöstä on pyydettävä ennakkoon lupa kuvaajalta.

Oikeudet

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää palkittuja kuvia veloituksetta suomalaista luonnonkuvausta edistävissä tarkoituksissa, kuten painetuissa ja sähköisissä medioissa, televisiossa, Vuoden Luontokuvat -kirjan tai -kilpailun markkinoinnissa tai teettämällä niistä kotimaassa tai ulkomailla esillä pidettäviä valokuvanäyttelyitä ja sähköisiä kuvaohjelmia.

Vuoden Luontokuvasta voidaan tehdä veloituksetta juliste. Järjestäjällä on oikeus luovuttaa palkittuja kuvia tai niistä tehtyjä näyttelyitä tai sähköisiä ohjelmia myös yhdistyksen tai kilpailun sponsoreille kilpailun esittelyä edistävään tarkoitukseen. Kilpailukuvia voidaan kuvaajan suostumuksella käyttää myös kaupallisissa tuotteissa, jolloin kuvaajalle maksetaan käytöstä yleisen käytännön mukainen korvaus.

Kilpailukuvia voidaan käyttää suomalaista luonnonvalokuvausta edistävissä sähköisissä medioissa, kuten televisiossa, teatterilevityksessä tai kaupallisissa kuvaohjelmissa, jolloin Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n saamasta nettotuotosta tilitetään 50 % valokuvaajille. Alle 10 € palkkioita ei tilitetä.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus esittää ja julkaista kilpailukuvia veloituksetta Vuoden Luontokuvat -kilpailun esittelyyn liittyen luontokuvailloissa, perinteisissä ja sähköisissä näyttelyissä ja myös myöhemmin esitettävässä Vuoden Luontokuvat -julkistusohjelmassa, painettavassa Vuoden Luontokuvat -DVD:ssä sekä vuodenluontokuva.fi ja www.luontokuva.org -sivustoilla.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käsitellä kuvaa esitys- ja ilmaisuyhteyden edellyttämällä tavalla sekä rajata kuva käytetyn formaatin mukaiseksi. Kuvaajan nimi ilmoitetaan käytön yhteydessä. Kilpailukuvien käyttöä hallinnoi Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n kokonaan omistama Kustannus Oy Luonnonkuvaaja.

Kilpailukuvien toimitus/ osallistumislomake

Avoimiin sarjoihin ja Nuorten sarjoihin osallistutaan joko sähköisesti tai postitse, Fotofinlandia-sarjaan vain postitse.

Sähköisesti kilpailukuvan lähettävä kuvaaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä rekisteröintivaiheessa annettavalla sähköisellä vahvistuksella. Sähköisesti kuvansa toimittavat eivät täytä erillistä osallistumislomaketta, vaan tarvittavat tiedot kirjataan latauksen yhteydessä.

Postitse kilpailukuvansa lähettävän on liitettävä mukaan allekirjoitettuna osallistumislomake:
Tulostettava pdf-lomake avoimeen/nuorten sarjaan osallistumislomake_2010_AI.pdf
Tulostetava pdf-lomake Fotofinlandia-sarjaan osallistumislomake_2010_Fotofinlandia.pdf

Maksaminen

Ei-jäsenet
¤ Maksa osallistumismaksu (20 € ) 18.1.2010 mennessä yhdistyksen tilille: Sampo Pankki 800010-1764662
¤ Merkitse viestikenttään: VLK 2010 / oma nimesi ja paikkakunta
¤ Osallistumismaksun voi omalla vastuulla lähettää myös kuvien ja osallistumislomakkeen mukana.

Uudet jäsenet
¤ Täytä jäsenhakemuslomake: www.luontokuva.org/jasen
¤ Jäsenmaksu 2010 (52 €) ja liittymismaksu (25 €) laskutetaan erikseen ja se tulee olla maksettu 16.2.2010 mennessä.

Fotofinlandia-sarja (vain jäsenille)
Maksa osallistumismaksu (20 €) 25.1.2010 mennessä yhdistyksen tilille: Sampo Pankki 800010-1764662.
Merkitse viestikenttään: Fotofinlandia /oma nimesi ja paikkakunta
Osallistumismaksun voi omalla vastuulla lähettää myös kuvien ja osallistumislomakkeen mukana.

Kuvien lataaminen netissä

Lataussivusto osallistu.vuodenluontokuva.fi
Sähköinen lataussivusto sulkeutuu maanantaina 18.1.2010 klo 24.00.

Toimitus postitse CD:llä tai DVD:llä

Postitusosoite:
Suomen Luonnonvalokuvaajat ry
Soukkiontie 2
04740 SÄLINKÄÄ

Vuoden Luontokuva kuvien osalta viimeinen postileiman päivä maanantai 18.1.2010.
Fotofinlandia-sarjan kuvien osalta viimeinen postileiman päivä maanantai 25.1.2010.

Lisätiedot

vlk at luontokuva.org, puh. 045 672 3003 (klo 9-16, järjestösihteeri Kari Niemeläinen)

2010 > VLK 2010 säännöt